HN: Vaše společnost vznikla v roce 1997 a obchodování s devizovými hodnotami zahájila o dva roky později. V čem je tento obor výjimečný?
Naše výlučnost spočívá v tom, že vytváříme konkurenční prostředí bankám. To jsou silní hráči, prosadit se na devizovém trhu a usilovat o přízeň náročných klientů není jednoduché. Proto máme specifické nároky především na informační technologie. Například v oblasti zabezpečení pracujeme na shodném principu jako banky. Od ostatních oborů se potom naše práce určitě neliší v řízení provozu společnosti. Jako všude jinde je třeba zajišťovat pracovní podmínky zaměstnancům a řídit tým lidí.

HN: Společnost Akcenta CZ Praha je "malá" co do počtu zaměstnanců avšak "velká" svými výsledky. Královéhradecká centrála, kterou řídíte, se v klientských konverzích pohybuje nad hranicí 3,5 miliardy korun měsíčně. Jak složité bylo dosáhnout postavení jedničky na českém devizovém trhu?
Je to výsledek práce založené na solidnosti a spolehlivosti. Být vlajkovou lodí vyžaduje vždy něco navíc, je třeba mít připravené nové projekty, které ještě před vámi nikdo nerealizoval. Nyní jsme například našim klientům představili službu On-line Broker. Jde o internetové obchodování s devizami, které se vyznačuje vyšší bezpečností než u některých bankovních programů. Bohužel každý váš dobrý nápad rychle někdo okopíruje, proto jich musíte mít po ruce vždy několik.

HN: Do jaké míry si dosahované výsledky společnosti "přivlastňujete"?
Například nezdary beru vždy velmi osobně - nebylo jich mnoho a nebyly zásadní. Vždy je však chápu jako svoje selhání, že jsem nedokázala odhadnout situaci nebo jim předejít. V tomto směru jsem sama k sobě hodně kritická, chybu hledám především u sebe. Vždyť ostatní jsou závislí na mých rozhodnutích a nemohou určité věci ovlivnit. Já ano. Naopak dobré výsledky jsou vždy úspěchem všech. Naše práce je týmová a výsledek záleží na každém z nás. Všichni se na něm podílíme.

HN: Úspěchy v jakékoliv činnosti by neměly uspokojovat, ale motivovat. Dokážete v tomto smyslu kvalitní výsledky firmy využívat v každodenní práci s lidmi?
Především je chápu jako závazek vůči našim klientům. Je na nás více vidět a jsme více pod drobnohledem. Byli jsme jednou z prvních firem v našem oboru, přesto jsme dokázali předhonit zahraniční kapitál i know-how. Zpočátku nadšením a nasazením, později plnou profesionalitou našich lidí. Není těžké se na špici dostat, je těžké se tam udržet a udávat směr ostatním. Zaměstnancům je třeba ukázat sílu společnosti, aby věděli, pro koho pracují. Je to součást motivace. Zároveň je nutné neustále připomínat zodpovědnost, která z toho plyne.

HN: Čím nebo jak ještě management společnosti Akcenta CZ motivuje své zaměstnance?
Řeknu to obrazně, ale výstižně... Motivace zaměstnanců je složitá nádoba, která se nejprve vyplní velkými kameny, jako je plat, jistota zaměstnání a sociální jistoty. Potom se doplní drobnějšími kamínky v podobě osobního ohodnocení, firemních výhod, dobrého kolektivu. Nakonec se do nádoby dosype písek z osobního přístupu, radosti z práce a přesvědčení o správné věci. Pokud ovšem nebudete mít velké kameny, písek nestačí a naopak. Každému je nutné nádobu vyplnit na míru, každý potřebuje jiný poměr pro to, aby byl v zaměstnání spokojen.

HN: Jaké základní hodnoty vyznáváte v osobním životě a jaké v řízení firmy a co upřednostňujete ve vztahu ke svým podřízeným?
Hodnoty, které vyznávám, nelze označit jako soukromé nebo pracovní. Na první místo řadím spolehlivost a upřímnost. Nejsem individualista a v týmové práci se bez těchto vlastností neobejdu. Velmi si cením kreativity zaměstnanců, která firmu posouvá rychle dopředu. Ve své funkci se snažím podřízeným naslouchat. Tak nejlépe poznám, co je třeba změnit. Podřízení pro mě nejsou ani tak zaměstnanci, jako spíše partneři. Přesto je nutné dělat direktivní rozhodnutí, ta by však měla respektovat firemní cíle a firemní kulturu. Manažer nikdy nesmí před podřízenými dát najevo nerozhodnost nebo nejistotu. S rostoucím počtem zaměstnanců je pochopitelně vše složitější.

HN: Které schopnosti odborné dovednosti nebo osobní vlastnosti preferujete při výběru nových lidí, ak se společnost stará o zvyšování kvalifikace a další profesní růst zaměstnanců?
Ve firmě připravujeme osobní programy vzdělávání, především jazykové vybavenosti a doplňování odborných znalostí. Podporujeme a umožňujeme studium při zaměstnání. Vzdělávání jako takové považuji za nesmírně důležité. Výběr nových zaměstnanců je vždy složitý proces a je těžké do fungujícího týmu přidat další hráče. Odborné znalosti jsou sice důležité, ne však rozhodující. Osobně v týmu preferuji kreativní osobnosti s vlastním názorem, i když se s ním nemusím ztotožňovat. Naše společnost je hodně dynamická a všichni se musíme neustále přizpůsobovat novým podmínkám. To kreativní lidé dokáží.

HN: Zatímco loni společnost Akcenta CZ měla pět tisíc čtyři sta klientů v současnosti s královéhradeckým Centrem devizových služeb spolupracuje přes sedm tisíc dvě stě podnikatelských subjektů - od malých firem až po velké aglomeráty, které se zabývají exportem a importem a mají potřebu provádět konverze měn, případně provádět zahraniční platební styk. Tak strmý nárůst důvěry nemůže být náhodný!
Míra spokojenosti klientů není dána pouze mírou technologické vyspělosti námi nabízených produktů a služeb, ani výší prostředků, které pravidelně vkládáme do rozvoje firmy. Neméně důležitá je každodenní práce týmu devizových poradců v jednotlivých regionech republiky. Jsou k dispozici, pokud klienti vyžadují pomoc nebo potřebují poradit, zároveň je osobně informují o novinkách, které pro klienty realizujeme. Osobní přístup je to, co stále považujeme za nejdůležitější. V našem oboru podnikání mají klienti výsadní postavení, jejich potřebám podřizujeme nové projekty i směřování společnosti. Vážíme si každého klienta, ať už dělá obchody velké, nebo malé. Klient je pro nás člověk, který chce mít obchod ziskový, příjemný a jednoduchý.

HN: Jaká je podle vás budoucnost oboru?
Devizový trh je ve velkém tlaku a vstupem do měnové unie se hodně věcí změní. I když se termín vstupu oddaluje, jednou přijde. To je realita. Přestože se naše společnost profiluje jako firma s úzkým zaměřením na devizový trh, už nyní pracujeme na nových projektech. Současný stav považujeme za vstupenku do dalších oblastí finančních trhů.

HN: Zastáváte jako žena názor že se dá skloubit rodina i práce?
Jen za určitých podmínek! Nemůžete být na všechno sami - ani v práci, ani v osobním životě.

Autor je spolupracovníkem redakce

Petra Nová (33) prošla řízením celorepublikové obchodní sítě, plánováním výroby, logistikou i zahraničním obchodem. Vzdělání si doplnila studiem na Bankovním institutu – vysoké škole v Praze. Komunikuje převážně v angličtině, ale stále více uplatňuje i ruštinu. Je vdaná. Ve volném čase se věnuje turistice v náročných terénech a horskému kolu.
Související