Prezentaci posílí, když dáte prostor otázkám na závěr

Když vyzvete po skončení prezentace publikum k pokládání otázek, získáte skvělou příležitost posílit své sdělení a prodat své myšlenky. Posluchači navíc neodejdou bez pochopení vaší řeči. "Prezentace po prezentaci" je proto stejně důležitá část, jako vaše řeč.
O možnosti pokládat otázky po skončení prezentace informujte posluchače hned na začátku. Dávejte najevo svůj zájem o otázky. Neobávejte se vyzvat publikum otázkou: "Kdo má první dotaz?" Když se nikdo neodhodlá k otázce, začněte sami. Nejlepší způsob je věta jako: "Nejčastěji se mě lidé ptají..."
Vždy se dívejte na osobu, která pokládá otázku a nezapomeňte otázku zopakovat, zejména před početným publikem a potřebujete-li krátký čas na rozmyšlenou. Při odpovědi již nevěnujte svůj pohled pouze dotazovateli, ale celému auditoriu.
Odpovídejte stručně a k věci. Nepořádejte druhou přednášku. Dlouhé odpovědi publikum nudí, takže pak ztrácí pozornost.
Někdy se vám může také stát, že některý z posluchačů namísto otázky začne s vlastní přednáškou. Nezakazujte mu promluvit, ale pozorujte tempo jeho výkladu a v příhodné pauze mu poděkujte za postřeh.
Nehodnoťte jednotlivé otázky. Můžete tím odradit další tazatele. Nakonec všechny položené otázky shrňte. Po celou dobu udržujte kontrolu nad vedením diskuse. Předem se připravte na otázky, které je možné očekávat. Více na www.educity.cz.

Související