Jak je vzdělaná společnost, taková jsou média Média hrají v moderní masové společnosti zásadní roli při formování (popřípadě deformování) veřejného...