Škola žádá v Bruselu o pomoc

Evropská komise bude přezkoumávat rozhodnutí české vlády, která s odvoláním na evropskou legislativu uplatňuje rozdílnou výši DPH pro veřejné a soukromé jazykové školy.
Stížnost na českou vládu poslala soukromá jazyková škola Slůně z Ostravy. Na rozdíl od bývalých státních jazykových škol, které neplatí DPH vůbec, musí soukromé školy platit daň devatenáct procent. To považují za diskriminaci.
Jde o další případ toho, kdy lidé, občanská sdružení nebo firmy využívají možnost, kterou má po vstupu Česka do Evropské unie každý její obyvatel - a to obrátit se s žádostí o prošetření sporu s místními úřady do Bruselu. Evropské komise už přitom řeší několik dalších stížností z Česka.

Stížnost do Bruselu

Jako první v tuzemsku se na komisi kvůli postupu úřadů obrátili loni ekologové kvůli povolování stavby kanálu na Labi. U Evropské komise si už na české úřady stěžovaly i farmaceutické společnosti, kterým se nelíbí neprůhledné stanovování cen léků. Komise bude muset řešit i stížnost společnosti Penta na privatizaci OKD nebo firmy Mittal Steel, které se nelíbí to, že se nemohla účastnit privatizace společnosti Vítkovice Steel. Česká společnost ornitologická a sdružení Arnika poslaly komisi stížnost na vládu kvůli vyhlašování ptačích oblastí Natura 2000. Dopravní podnik Ústeckého kraje chce, aby Brusel prošetřil způsob výběru dopravců.
Evropská komise musí do měsíce stěžovateli sdělit, že obdržela jeho dopis. Do roka pak musí oznámit, jestli stížnost vyřídila, odložila jako nepodloženou nebo zda bude v šetření pokračovat. V případě, že zjistí porušení norem, vyzve členskou zemi k nápravě. Pokud by to země neudělala, následuje varování komise a po něm žaloba k Evropskému soudnímu dvoru.

Jazykové školy: dvojí metr

Devatenáctiprocentní DPH platí soukromé jazykové školy po vstupu Česka do EU. Bývalé státní jazykové školy, jejichž zřizovateli jsou kraje nebo města, DPH neplatí vůbec.
Soukromá jazyková škola z Ostravy, která poslala stížnost Evropské komisi, se už dříve s žádostí o odstranění diskriminace neúspěšně obrátila jak na ministerstva, tak na ombudsmana a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
"Už jsme vyčerpali všechny možnosti a pokusy o nápravu. Proto jsme přistoupili k tomuto krajnímu řešení," uvedl ředitel školy Petr Pasek.
Směrnice komise upravující DPH umožňuje členským státům EU odpustit daň ve školství u zařízení zřizovaných státem, krajem nebo obcí. Směrnice ale také říká, že osvobození od daně nesmí narušit hospodářskou soutěž.
"A to se rozdílným DPH pro veřejné a soukromé školy děje," uvedl s odvoláním na tento bod Pasek, jehož škola musela zdražit kursy a přišla asi o dvacet procent klientů a tržeb "Požádali jsme o stanovisko z dalších zemí unie, z deseti zemí v osmi neplatí DPH žádné jazykové školy," uvedl.
Podle Ministerstva financí nynější stav soukromé školy nediskriminuje s tím, že příslušná směrnice umožňuje členským státům zvolit způsob nastavení daně. Ministerstvo školství ale už připustilo, že by mohlo při platbě DPH u soukromých škol dojít ke změně. Tu požaduje také Asociace jazykových škol.

Stížnosti k Evropské komisi

Ekologická organizace Svoboda zvířat kvůli stavbě kanálu na Labi u Přelouče
Společnost Penta kvůli privatizaci OKD
Společnost Mittal Steel kvůli vyřazení ze soutěže na privatizaci firmy Vítkovice Steel
Česká společnost ornitologická a sdružení Arnika stížnost na vládu kvůli vyhlašování ptačích oblastí Natura 2000
Dopravní podnik Ústeckého kraje na výběr dopravců při obsazování linek
Mezinárodní asociace farmaceutických společností kvůli neprůhlednému stanovování cen léků
Jazyková škola Slůně na diskriminaci soukromých škol

Související