Kardinálové nenápadně bojují o vliv ve Vatikánu

Představitelé konzervativního křídla vatikánské hierarchie se po úmrtí Jana Pavla II. nechtějí vzdát svého vlivu. Udržet jej chtějí prostřednictvím deklarované kontinuity s jeho politikou.
Náznaky tohoto směřování jsou nenápadné. Stejně skrytě se však vymezují i představitelé liberálního proudu. To není překvapivé. Ve stejných náznacích a zamlženě proudily na veřejnost například informace o zdravotním stavu papeže v uplynulých letech.
Konzervativní státní tajemník Angelo Sodano překvapil vatikánské činitele, když přidal k papežově jménu přívlastek "Velký". Takové označení se používá pouze u tří z jeho 263 předchůdců, kteří byli ve středověku kanonizováni.
Pozorovatelé citovaní britským listem Guardian interpretují Sodanova slova, která zazněla na Svatopetrském náměstí, jako značně nadsazená. Využití přepjatých výrazů krátce po smrti Jana Pavla II. podle nich ilustruje snahu konzervativního křídla zmocnit se papežova odkazu. Získali by tak rozhodující slovo při volbě budoucí hlavy katolické církve. Dialog o změnách v politice Vatikánu by se tak nadlouho zadrhnul.
Liberálové podle těchto náznaků ustupují ze scény. Jejich naděje dříve reprezentoval reformista Carlo Maria Martini. "Až se vrátí Martini z papežské volby zpět do studovny v Jeruzalémě, liberálové pohřbí své naděje," předpovídá neúspěch agentura Reuters.
Představitelé tohoto názorového proudu kritizovali poslední léta Jana Pavla II. kvůli malé schopnosti reagovat na nové podněty.
Manévry mezi hlavními názorovými proudy se vyhrotí před vlastní volbou papeže. Shromáždění kardinálů - konkláve - začne 15. až 20. den po papežově skonu.
Mnozí kardinálové považovali za nutné vyvrátit dojem, že se krátce po papežově úmrtí zabývají tím, kdo ho nahradí. Jean-Marie Lustiger uvedl, že nesouhlasí s myšlenkou, že nástupce nutně musí být podobný Janu Pavlu II. "Musí mít ale stejnou lásku k pravdě a k lidem," prohlásil Lustiger. (sla)
Boj o nástupnictví, str. 6 Přípravy na pohřeb, str. 7

Související