Proč by si lidé měli zřizovat životní pojištění

Důvody ke zřízení smlouvy o životním pojištění napovídá sám název tohoto produktu. Pokud pominu samotnou jistotu uložení kapitálu do pojišťovny jako finančního ústavu, který má riziko krachu pro klienta v podstatě nulové (viz zákon o pojišťovnictví 363/1999 Sb. a související normy), tak důvodů je hned několik.

Mezi hlavní argumenty pro zřízení životní pojistky patří především krátkodobé či dlouhodobé spoření se zajištěním vlastní osoby během produktivního věku a případně zajištěním kapitálu do důchodového věku, krytí úvěru nebo hypotéky, ale také zajištění rodiny pro případ úmrtí pojištěného. V posledních dvou jmenovaných případech se užívá fenoménu, který se nazývá "obmyšlená osoba" dříve (před 1. 1. 2005) "oprávněná osoba". U úvěru a hypotéky je to banka, která chce mít jistotu, že pokud klient zemře dříve než splatí půjčku, dostane své peníze i s úrokem zpět.
Pokud ale mám životní pojištění (kapitálové, rizikové či investiční), abych zajistil rodinu, měl bych si určitě ohlídat určení obmyšlené osoby nebo osob v pojistné smlouvě. Jestliže to neudělám, pojistka neplní v tomto případě svou funkci, protože plnění jde do dědického řízení. Můžeme říci, že to je v podstatě stejné. Bohužel ne úplně.

Představte si například tuto situaci. Jste živitelem rodiny. Domů nosíte většinu celkového příjmu. Stane se vám autonehoda, kterou nepřežijete. Co se stane s vaším majetkem a bankovními účty? Vše jde do dědického řízení, účty banka zmrazí a vaše rodina nemá nikam přístup. Navíc dědické řízení se může snadno zkomplikovat a někdy může trvat i roky, než se dědici dohodnou.

Dále je tu také náklad na dědickou daň a notáře. A to nejdůležitější, vaší rodině najednou chybí většina příjmu, a tím pádem kromě nevyčíslitelné citové ztráty je tu i velký ekonomický problém. Jestliže jste však obmyšlenou osobu určil, je tato nadřazena dědickému řízení a po dodání veškerých podkladů, včetně úmrtního listu, pojišťovně, pojišťovna bez zbytečných odkladů vyplácí plnění obmyšlené osobě nebo osobám. Jestliže jste již životní pojistku založili nebo se k tomu chystáte, lze jen doporučit určení obmyšlené osoby, aby smlouva plnila svůj úkol zcela a úplně.
Navíc z hlediska zajištění rodiny by pojistná částka pro případ smrti měla být nastavena na několikanásobek vašeho ročního příjmu, aby rodina pokryla náklady, než se naučí fungovat ekonomicky bez vašeho platu a případně pokryla vaše pohledávky vůči třetím osobám.

Autor je manažerem společnosti Kapitol, pojišťovací a finanční poradenství

Související