1. Autorem obrazu Zrození Venuše (1480) a Primavera (Jaro) je Sandro Botticelli. Jeho díla patří do období: a) gotiky, b) renesance, c) baroka?

2. Obrazem Mona Lisa (Gioconda) vás nebudeme příliš trápit. Myslíte si, že žena na plátně má náhrdelník, či ne? a) nemá, b) má, dokonce i mnoho prstenů na rukou, c) nelze to z obrazu rozpoznat.

3. Edouard Manet byl bouřlivák 19. století. Na kterém z jeho tří obrazů je nejvíce osob? a) Nana, b) Olympie, c) Snídaně v trávě?

4. Peter Paulus Rubens a jeho styl patří neodmyslitelně k: a) rokoku, b) romantismu, c) baroku?

5. Vincent van Gogh namaloval obraz Váza se slunečnicemi. Kolik jich je ve váze na obraze? a) 2, b) 6, c) 12.

6. Obraz Guernica od Pabla Picassa je reakcí na: a) koridu, b) válku, c) hladomor?

7. Eug`ene Ferdinand Victor Delacroix reprezentuje nejvíce: a) impresionismus, b) romantismus, c) symbolismus?

8. Tři jména malířů Picasso, Dalí a Miró jsou vázána k jedné zemi a to: a) Španělsku, b) Portugalsku, c) Francii?

9. Lucas Cranach st. namaloval například obraz Portrét Martina Luthera. Malíř žil v letech a) 1372 - 1453, b) 1472 - 1553, c) 1572 - 1653?

10. Lidé vypálili cihly, vzali maltu a řekli: "Nuže, vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi" - tak začíná legenda o vysněné stavbě, kterou nejznáměji roku 1564 namaloval: a) Pieter van Dyck - obraz Stavba Říma, b) Pieter van Brueghel st. - Stavba Babylónské věže; c) Abbot Thayer - Japonské zážitky?

11. Celník z Francie (1844 - 1910), naivní malíř byl známý pod jménem a) Jean Baptista Mare, b) Josef Bummer, c) Henri Rousseau?

12. Tahitské i bretaňské ženy patří neodmyslitelně k malíři jménem: a) Paul Gauguin, b) Vincent van Gogh, c) Paul Klee?


Řešení: 1b), 2a), 3c), 4c), 5c), 6b), 7b), 8a), 9b), 10b), 11c), 12a)
Pokud jste zodpověděli správně víc než 6 otázek, vaše orientace v historii i ve světovém malířství je velmi dobrá. Při více než deseti správných odpovědích jsou vaše znalosti výborné.
Související