Kontakty na firmy
Firemní adresáře
www.sachon.de
www.Sachon-diedeutscheindustrie.de
www.Sachon-Exportadressbuch.de
www.Sachon-ZVEI-Elektro-Einkaufsfuehrer.de
www.businessdeutschland.de
www.firmendatenbank.de - placená databáze Hoppenstedt

Agentury na podporu obchodu
www.buergel.de
www.creditreform.de

Finanční zdroje
Banky a finanční organizace
www.bundesbank.de
www.bdb.de - Bundesverband deutscher Banken - přehled všech hlavních komerčních bank
www.voeb.de - Bundesverband öffentlicher Banken - přehled zemských bank a finančních institucí
www.kfw.de - KfW Bankengruppe

Hledání zakázky na internetu
Burzy podnikatelské (obchodní a investiční příležitosti na internetu)
www.e-trade-center.com - celoněmecká internetová burza pro kooperace a obchod se zahraničím. Možnost publikovat zde nabídky zboží, služeb a na kooperace s německými firmami.

Veřejné zakázky
www.bund.de - informační portál Spolkové vlády, zde přístupné informace o veřejných zakázkách

Legislativa
Celní sazebníky, celní systém
www.bundesfinanzministerium.de Spolkové ministerstvo financí
www.zoll-d.de - portál Spolkového ministerstva financí a Spolkové celní správy, kompletní informace a linky včetně přístupu k TARIC

Daně
Spolkové ministerstvo financí www.bundesfinanzministerium.de

Právní rámec pro podnikání (manuály typu Doing business, obchodní legislativa atd.) podrobné informace k dispozici na stránkách IHK, BFAi

Právní rámec pro investice
www.invest-in-germany.de

Obecná legislativa státu
na stránkách Spolkového ministerstva financí je link na "Gesetzestexte im Internet"
www.bundesanzeiger.de - vydává Spolkový věstník s úředním zněním zákonů, placené on-line služby

Podpora mezinárodního obchodu
www.ixpos.de - iXPOS - Das Aussenwirtschaftsportal

Asociace a svazy výrobců a exportérů, průmyslové komory
www.bdi-online.de Bundesverband der Deutschen Industrie, Spolkový svaz německého průmyslu
www.verbandsforum.de - vyhledávací portál s přehledem více než 9000 oborových svazů a asociací v Německu, více než 5000 linek na hlavní organizace

Obchodní a hospodářské komory
www.dihk.de - Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Německý sněm průmyslových a obchodních komor (centrální orgán)
www.ihk.de - Industrie- und Handelskammer Přehled a stránky 82 průmyslových a obchodních komor v Německu (IHK)
www.ahk.de - Auslandshandelskammer Přehled více než 120 něm. průmyslových a obchodních komor v zahraničí (AHK)

Ostatní organizace na podporu mezinárodního obchodu
www.bfai.com - Bundesagentur für Aussenwirtschaft

Kalendáře mezinárodních veletrhů a výstav
www.auma.de Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, přehled všech veletrhů v Německu

Státní programy na podporu obchodu a investic
www.bund.de
www.bmwi.de - Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Statistiky
www.destatis.de Spolkový statistický úřad

Praktické informace pro zahraniční cesty
Mapy
www.stadtplandienst.de
www.falk.de
Ubytování
www.hrs.de
Telefonní seznamy
www.teleauskunft.de

Oborové informace
Energetika
www.bmu.de - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
www.strom.de - VDEW - Verband der Elektrizitätswirtschaft
www.iwr.de - portál na téma regenarativní energie, mnoho linek
Hutnictví
viz oborové svazy dle www.verbandsforum.de
Strojírenství
www.vdma.de VDMA, Svaz strojírenského průmyslu
Elektrotechnický a elektronický průmysl
www.zvei.org - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
IT, telekomunikace a média
www.bitkom.org Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Medien
Zemědělství
www.fiz-agrar.de - informační portál Zentralstelle für Agrardokumentation und -information
Vládní úřady a organizace
www.bund.de - informační portál Spolkové vlády, zde přístup a linky na všechny spolkové a zemské úřady, ministerstva a instituce
Související