Benátské bienále je pro výtvarníky vždy prestižní událostí. Přinejmenším kvůli početnému publiku, které výstavu zhlédne. Do československého pavilónu dosud zavítalo přes sto tisíc návštěvníků. 

"Pár lidí jsme zklamali tím, že jsme nevyvolali žádný skandál," říká výtvarník René Rohan ze skupiny Kamera skura, která spolu se Slovákem Erikem Binderem letos Českou a Slovenskou republiku na prestižní přehlídce reprezentuje. 
Bienále po čtyřech měsících spěje k závěru. Sami výtvarníci však mají důvod ke spokojenosti. Tolik pozornosti, kolik upoutal jejich projekt Superstart, se nepodařilo v československém pavilónu vzbudit již řadu let. 

"Nevyšla sice přímo recenze, ale řada i velmi prestižních periodik jejich projekt v záplavě stovek dalších zmínila, což je oproti minulosti velký úspěch," říká kurátor společné české a slovenské prezentace Michal Koleček. Jména tuzemských výtvarníků se objevila například v rakouském deníku Der Standard, zmínka i s fotografií vyšla také v Jeruzalem Post či v magazínu Art.net. 

"Získali jsme mnoho cenných osobních kontaktů. Pro příští rok si instalaci Superstart objednala například významná galerie pro současné umění v Lipsku. Další výstava se dojednává ve Vídni," vypočítává kurátor, který je s letošní česko-slovenskou účastí na světové přehlídce opravdu spokojen.

Podle Kolečka projekt chválili v Benátkách i mnozí umělci či kurátoři. "Nasbírali jsme pěkně velký štůsek vizitek, které v pavilónu zanechali návštěvníci. Asi je náš projekt zaujal. Jedna vizitka je dokonce vyvedená v japonských znacích," uvádí Rohan.

Zmiňovaný skandál měl vybudit ústřední motiv instalace. Socha ukřižovaného Ježíše v nadživotní velikosti, která místo na kříži visí na gymnastických kruzích. Nad hlavou Krista se blyští hvězdné nebe a postranní projekční plátna snímají tribuny s fotbalovými fanoušky.

"Někteří kritici nám prorokovali, že křesťanský symbol vzbudí v katolické Itálii pohoršení. To jsme ale nebrali moc vážně. Vždyť na benátském bienále se již objevilo leccos a návštěvníci jsou už zvyklí," odbývá falešné očekávání Rohan, podle kterého se konečná instalace Superstartu přesto - byť bez velkých ovací - prosadila.

"Pražská kurátorka Olga Malá nám říkala, že v tak velké konkurenci, jako je benátské bienále, má výtvarná práce pouhé tři sekundy na to, aby diváka zaujala. Ten jinak jde bez zastávky dál," popisuje Rohan kritéria, ve kterých Superstart nezůstal zastíněn. Návštěvnost československého pavilónu (u vstupu stojí - stejně jako na sportovních stadiónech - turniket sčítající návštěvníky) přesahuje sto tisíc.

Superstart by se měl v dohledné době představit také v Národní galerii v Bratislavě. I když její pražský protějšek obdobnou expozici nechystá, ani tuzemští návštěvníci o možnost spatřit Ježíše - gymnastu nepřijdou. "Výstavu uspořádá s největší pravděpodobností pražská Gallery Art Factory, která již začala hledat vhodný prostor," dodává kurátor Michal Koleček. Benátské bienále potrvá do 2. listopadu.

Související