Zahraniční kapitál investuje do České republiky a přesouvá sem vývojová centra. Pro českou ekonomiku je to možnost využít vysokou poptávku po kvalitních službách. Častá nedůvěra zahraničních investorů v české prostředí je zčásti způsobována korupční pověstí českého byznysu. Ale tento pohled se dotýká spíše menších zahraničních firem. Velké nadnárodní instituce oceňují aktivní postup vlády v této otázce, přičemž Špidlova vláda je vysoce hodnocena kvůli jasným protikorupčním krokům, ke kterým se odhodlala, tvrdí Craig Roberts Stapleton, americký velvyslanec v České republice.

hn: Jak nahlížíte sebe sama? Jste byznysmen, politik, diplomat...

To je lehká otázka. Jsem byznysmen. Celou svou kariéru jsem strávil v byznysu a pracoval jsem v různých odvětvích a v různých rolích. Všechny mé zkušenosti pramení z byznysu.

hn: Jako velvyslanec musíte jednat s politiky. Jak vám v tom napomáhají zkušenosti z byznysu? Nejsou spíše na překážku?

Ne, nejsou na překážku. Velká část byznysu je o vyjednávání. Ve Spojených státech jsem se specializoval na realitní trh a zejména v něm jsem získal rozsáhlé zkušenosti ve vyjednávání, hlavně s vládními organizacemi. Šlo o americké vládní organizace, ale jedná se o přenositelné zkušenosti.

hn: Takže vám zkušenosti z byznysu pomohly i jako diplomatovi v České republice?

Stoprocentně.

hn: Jaká část vaší práce v Česku spočívá v podpoře vzájemných obchodních vztahů a jaký podíl má prosazování zahraničněpolitických cílů?

Já rozlišuji tři oblasti, které jsou navzájem propojeny: obchodní výměna, podpora podnikatelského prostředí v České republice a podpora amerických investic v České republice. Myslím, že podnikatelské prostředí v České republice podporujeme velmi pozitivně.

hn: Co máte konkrétně na mysli?

Zejména podporu při vytváření nových pracovních příležitostí, utváření kapitálové základny, zlepšování transparentnosti a zefektivňování soudního systému. To vychází z našeho silného přesvědčení, že ekonomický růst je jednoznačně pozitivním společenským fenoménem.
Obě české vlády, se kterými jsem měl za svého působení v Praze co do činění, vláda Miloše Zemana i vláda Vladimíra Špidly, jsou probyznysově orientované kabinety. Porozuměly faktu, že byznys vytváří pracovní příležitosti. V této zemi je nyní desetiprocentní nezaměstnanost, což je vážný problém, jehož řešení spočívá v podpoře podnikání. Byznysově orientované prostředí navíc přitahuje kapitál. V této zemi je přitom podle mého názoru evidentní nedostatek kapitálu.

hn: Co je tedy pro vás důležitější: podporovat vzájemný obchod, nebo americké investice v Česku?

Vše se odvíjí od investic. Jakmile získáte zahraniční investice, zahraniční obchod bude následovat. Americké firmy se snaží být konkurenceschopné ve vývozu do České republiky. Na tom se podílíme. A snažíme se také využít konkurenceschopnosti českého průmyslu k tomu, abychom podpořili americké firmy v přímých investicích v České republice. Cílem je, aby sem americké firmy vkládaly kapitál.

hn: Podíváme-li se na americké přímé investice v Česku, většinou se jedná o menší počiny. A celková suma není až tak ohromující. Proč?

Nesouhlasím. Za prvé - jsme zemí s třetím největším objemem přímých investic v České republice. A je důležité se také zamyslet nad tím, jak se tyto statistiky vypočítávají. V České republice je bezpočet amerických firem, které sem přišly, aby zde začaly fungovat přímo samy. To se ale do přímých investic nezahrnuje. A přitom tato forma je jádrem amerických investic v této zemi. Takže to může vypadat, že giganti, jako Procter & Gamble nebo i třeba Boeing, se co do objemu přímých investic v této zemi příliš nezaangažovali. Ale vezmete-li v potaz náklady na provozní kapitál, náklady spojené se zahájením operací atd., byli bychom v objemu investic podstatně blíže k prvnímu místu.

hn: Myslíte si tedy, že americký kapitál je v Česku úspěšný?

Stoprocentně.

hn: Myslíte si, že je i aktivní?

Ano. Velmi.

hn: Ale když porovnáváme tuto úspěšnost s Německem, které je jedničkou v přímých investicích, jsou jeho investice zhruba dvacetinásobně vyšší.

No jistě. My také více obchodujeme s Kanaďany a Mexičany.

hn: Je zeměpisná blízkost hlavním faktorem, který určuje, jak masívní investice jsou?

Podle mě to vysvětluje 99 procent tohoto fenoménu. Dobrá zpráva z pohledu americko-českých vztahů je to, že americké firmy, které sem přišly, zde vydržely, uspěly, uvažují o expanzi a také odsud expandují. A jak projíždím zemi a setkávám se se starosty měst a místní administrativou, všichni doufají, že u nich bude stát nový závod General Motors a vytvoří tisíce pracovních míst. Nebo IBM: Má operace v Brně, jestliže uspěje, může počet pracovních míst zdvojnásobit a pomalu se to děje. A americké firmy, které se zaměřují na výrobky s mezinárodním odbytem - farmaceutika, software atd. - všechny jsou na tomto trhu přítomny.

hn: Jste zde zhruba dva roky. Vidíte v expanzi amerických firem, o které hovoříte, jasný trend?

Vidím jasný pozitivní trend. Vezměte si, že v posledních dvou letech se americká ekonomika potýká s recesí, boom e-byznysu a e-komerce udělal čelem vzad, kapitálové trhy, zejména akciový, se nemohou vzpamatovat. V tomto investorsky těžkém ekonomickém klimatu si Česká republika udržela u amerických investorů atraktivitu. Z tohoto důvodu silně věřím v růstové možnosti multinárodních amerických společností, které už v České republice podnikají.
Tím navíc vzniká podniková základna dalšího rozvoje. Myslím, že kolem větších investičních projektů mohou vyrůst středně velké podniky. Konkrétně vidím jasný růstový potenciál v sektoru služeb, celosvětových služeb. A také služeb zaměřených na outsourcované činnosti - účetnictví, fakturace, call centra pro velké mezinárodní firmy.

hn: Čím je Česká republika výjimečná, že by měla přitahovat zahraniční investory do těchto oblastí?

Hlavním faktorem je vysoce kvalifikovaná, vzdělaná a motivovaná pracovní síla. Také široká znalost angličtiny umožňuje této zemi soutěžit o zahraniční investice na mezinárodní úrovni. Proto si úplně v pohodě dokážu představit, že například firma, pro kterou jsem pracoval, Marsh & McLennan, pro níž velká část agendy spočívá v kontaktu s klienty a vedení záznamů, by sem mohla tuto činnost trvale přesunout.

hn: Ale Česká republika je ve střední Evropě výjimečná i tím, že má pracovní sílu čerpající poměrně nejvíce nemocenské...

To jistě zahraniční investice na druhé straně odrazuje. Ale domnívám se, že je to přežitek předchozího režimu, a věřím, že jakmile český zaměstnanec nastoupí k velké zahraniční společnosti a zjistí, co to pro něj dlouhodobě znamená z hlediska profese a z hlediska finančního zajištění, problémy s delší nepřítomností na pracovišti začnou samy mizet.

hn: Co je tedy to hlavní, co odrazuje zahraniční investory od České republiky?

Žádný důvod nevidím, neexistuje sám o sobě. Jsou jen další místa, která s Českou republikou o zahraniční investice soupeří, z pozitivních důvodů. Pravděpodobně největší komplikací pro výrobně orientované společnosti je stav dopravní sítě. Doufám, že zároveň se vstupem do EU dálnice, silnice a letiště zlepší.

hn: Dosud jste ale vždy zmiňoval jako zásadní problém korupci. Změnila se situace?

Velké nadnárodní firmy mají zkušenosti ze stovky zemí, a proto vědí, jak se s něčím takovým vyrovnat. Proto si myslím, že to jsou zejména malé a středně velké podniky, které odradí od vstupu na český trh nejistá pravidla, jak se dělá byznys. To znamená, že se toho jistě dá ohledně korupce ještě hodně udělat. Ale myslím, že věci se zde hýbou správným směrem.
Zaznamenáváme velký pokrok, co se týká pravidel byznysu, reformy soudního systému, obchodního rejstříku, zákona o bankrotech. Možná ne tak rychlý, jaký bychom rádi viděli... A také si myslím, že legislativní kritéria nastavená Evropskou unií podpoří více transparentní byznysové klima v této zemi.

hn: Do jaké míry jsou tedy tyto problémy - soudní systém, obchodní rejstřík atd. - skutečnou překážkou a do jaké míry je překážkou spíše nedobrá pověst země?

Myslím, že jsem na tuto otázku už odpověděl. Korupce je problém, který existuje ve všech ekonomikách. Existuje v Americe, existuje v Čechách, jde jen o to, jak je rozšířená. Podle mě je důležité, aby vláda podnikala tvrdé kroky vůči korupci. A Špidlova vláda podle mě dává naprosto jasně najevo všemi svými kroky, že má jasnou snahu korupci v této zemi pokořit. To je velmi důležitý signál.
Pro menší subjekty je jejich vnímání korupce závislé na mikrosvětě, se kterým se setkávají. Jestliže se někdo dostaví na úřad, aby získal oprávnění, a setká se s úředníkem, který očekává, že mu bude zaplaceno za to, aby osvědčení vydal, získá špatnou zkušenost. To může investory odradit.
Ale z jednoho příkladu těžko dělat všeobecné závěry, jak systém funguje. Proto je podle mě nejdůležitější, aby vláda zaujala jasnou protikorupční pozici, a to nejen slovy, ale činy.

hn: A jaké konkrétní protikorupční kroky učinila podle vás Špidlova vláda?

Tato vláda vyžaduje majetková přiznání od svých ministrů. Zrušila smlouvu na výstavbu dálnice D47. A hlasovala pro odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To považujeme za zásadní kroky v boji proti korupci.

hn: Tyto tři věci vnímáte jako jasné pozitivní protikorupční signály?

Ano, naprosto. A nejen já, ale byznysová komunita je za ně považuje. Jsem s lidmi z byznysu v těsném styku, zejména s lidmi z amerických firem, a ti to vnímají naprosto jasně.

hn: Některé z těchto kroků jsou ale politicky kontroverzní a myslím, že mnozí by s vámi nesouhlasili v tom, že vyplývají z jasného tvrdého vymezení se vůči korupci...

Nepochybuji o tom, že existují rozdílné politické názory na to, jak rozšířená je zde korupce a co s ní dělat. Ale pro mě je důležité, jak tento problém nazírají lidé v byznysu. A z mého pohledu, jako velvyslance v těsném kontaktu s byznys komunitou, je jasné, že tato vláda problému korupce čelí a že se ubírá správným směrem.

hn: Je tedy ještě něco, co by česká vláda mohla proti korupci učinit a dosud to neudělala?

Ne. My nekomunikujeme s ministry české vlády prostřednictvím médií. Ale často se s nimi scházíme k debatě. A otevřeně spolu hovoříme o tom, co je dobře a v čem my vidíme nedostatky.
Jestliže je něco, o čem si myslím, že by to měli udělat, řeknu jim to přímo.

Související