Internet nejen pro historiky - jak hledat a najít
Vynikající příručka, kterou ocení nejen studenti, učitelé či odborná veřejnost, ale každý, kdo se zajímá o dění v minulosti. Autoři vám představí nejdůležitější www stránky, které přinášejí množství barvitých informací z národních, regionálních i světových dějin. Po přečtení knihy budete schopni nejen vyhledávat informace o různých epochách či problémech, ale i používat internet jako pomůcku při studiu historie.


Počítač v kanceláři - typické činnosti krok za krokem
Kniha je zaměřena na to, aby čtenáři poskytla motivaci pro lepší využití toho nejdůležitějšího pomocníka, který nyní v kancelářské praxi existuje a bez nějž si vůbec není možné práci v kancelářích představit. Seznámí uživatele, kteří už umějí s počítačem pracovat, s racionálnějšími a výhodnějšími metodami, eventuálně upozorní na skutečnosti, které mohly do této chvíle zůstat utajeny.


.NET Framework - programování aplikací
Překlad jedné z nejprodávanějších knih o platformě .NET. Podrobně vysvětluje vlastnosti platformy a jejích hlavních složek a ukazuje, jak jejích možností správně využít. Výklad je hojně prokládán příklady v jazyku C#, avšak kniha poslouží programátorovi v libovolném jazyku, v němž je schopen vyvíjet aplikace pro tuto platformu.


Flash s využitím XML - tvorba dynamických webových stránek
Kniha vás naučí využít populární Flash v ještě mnohem rafinovanějších aplikacích, než na jaké jste zvyklí. Jeho schopnost komunikovat prostřednictvím XML s programy psanými v PHP či ASP otevírá před tvůrci webových stránek nové netušené možnosti.


C# v kostce - pohotová referenční příručka
Kniha podrobně seznamuje se zákoutími jazyka C# a platformy .NET. V prvé části vás autoři seznámí s vlastním jazykem C# a možnostmi jeho použití. Druhá část je pak klasickou referenční příručkou rozebírající 21 nejdůležitějších jmenných prostorů platformy .NET a jejich více než 700 tříd. Kniha je neocenitelnou českou náhradou původní anglické nápovědy.


Vytváříme internetové stránky
Kniha vás uvede do problematiky tvorby webových stránek pomocí jazyka HTML. Výklad je veden srozumitelnou formou a doplněn celou řadou názorných příkladů. Po prostudování knihy bude i naprostý začátečník schopen vytvořit fungující internetové stránky, které mohou sloužit jako prezentace jeho osoby nebo firmy. Celá publikace je doplněna množstvím barevných obrázků.


Používáme Windows
Publikace je vynikajícím úvodem do snadného a rychlého ovládání operačního systému Windows. Praktické rady a návody se stanou neocenitelným pomocníkem při seznamování uživatele s nejjednoduššími a nepostradatelnými dovednostmi práce ve Windows. Atraktivní podoba publikace a mnoho obrázků umocní pochopení vysvětlované problematiky.


JSP: JavaServer Pages - podrobný průvodce
JavaServer Pages (JSP) jsou populární technologií od společnosti Sun Microsystems pro tvorbu interaktivních webových stránek na platformě Javy. Předkládaná kniha je velmi srozumitelným a prakticky koncipovaným průvodcem, který vás krok po kroku seznámí s tvorbou dokumentů a aplikací v JSP. Začnete u samých základů skriptování, poznáte objektovou výbavu JSP, princip a využití JavaBeans, začlenění databází a dospějete až k náročnějším tématům instalace a údržby kompletní webové aplikace či tvorbě vlastních elementů na stránkách.
Přestože obsahuje dostatečný teoretický základ, je kniha na každém kroku prakticky orientovaná; uvidíte užitečnost JSP na více než dvou stovkách reálných příkladů, proces od návrhu webu až po testování a zpřístupnění dokumentu JSP na webu, jeho začlenění do stávajících stránek i údržbu a aktualizaci.
Jedním z nejpalčivějších problémů programování v našich podmínkách je vždy správné zobrazování stránek obsahujících češtinu - i tento problém je v českém vydání vysvětlen a vyřešen. Kniha již využívá nové verze referenční implementace kontejneru Jakarta-Tomcal 4.1 a stabilní verzi webového serveru Apache 2 s plně funkčním rozhraním pro Windows.


Rozumíme C++
Ke zvládnutí jazyka C++ existuje i v češtině řada učebnic a výukových publikací. Přesto nelze říci, že by se po přečtení většiny z nich rodili zruční programátoři. Možná i vy jste nejednou prošli tradičním schématem studia jazyka C++: nejprve nějaké základy jazyka C, poté definice tříd, objekty a dále zbytek jazyka... Výsledkem je obvykle nemalý zmatek a ztráta odhodlání, protože po řadě lekcí stále nejste schopni psát určité programy. Zcela jiný přístup vyzkoušeli autoři protřelí léty v programování i výuce C++ v okamžiku příchodu nové standardní knihovny: Používají standardní knihovnu hned od začátku výuky, soustřeďují se na objektové uvažování a tvorbu smysluplných programů, zatímco detaily jazyka se zabývají až ve chvíli, kdy toho umíte tolik, že detaily můžete produktivně využít. Pokud jste zvyklí programovat v jiném jazyce (včetně C), autoři vás zažitý způsob myšlené odnaučí. Už od začátku budete používat vysokoúrovňové datové struktury a jejich základy si vysvětlíte později.
To, že jejich netradiční přístup funguje, si autoři ověřili v kursech profesionálního vzdělávání na univerzitě ve Stanfordu, v nichž jejich studenti zvládnou vytvářet smysluplné programy již během prvního dne.


Macromedia Dreamweaver MX - tvorba, publikace a správa webu
Macromedia Dreamweaver MX patří v oblasti vizuálního návrhu a tvorby webů ke špičce. Úzce spolupracuje i s ostatními produkty firmy Macromedia, například s proslulým Flashem, disponuje nástroji pro psaní a dolaďování kódu HTML a je integrovaný s většinou nejnovějších technologií. Kniha, kterou držíte v ruce, vás naučí mnohem víc než pouhý referenční manuál: Ukáže vám, jak prostřednictvím Dreamweaveru můžete vytvořit elegantní a vysoce funkční web odpovídající vysokým nárokům vašeho zákazníka nebo vás samotných.


FreeBSD - podrobný průvodce síťovým operačním systémem
FreeBSD je vysoce stabilní, univerzální operační systém vycházející z Unixu, který lze použít pro širokou škálu počítačových aplikací a jenž v nejednom ohledu převyšuje známé komerční operační systémy. Jeho vznik sahá do konce sedmdesátých let a podobně jako Linux je vyvíjen a spravován nespočetným týmem nadšenců z celého světa. Jeho vynikající síťové funkce, výkonnost, bezpečnost a kompatibilita ho předurčují do rolí: internetový a intranetový server, firewall, souborový server na síti Microsoft, záložní server, názvový server či server pro monitoring sítě.
Kniha, která je překladem "Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD" - zřejmě nejoblíbenějšího zahraničního průvodce tímto systémem - se věnuje, jak základním tématům, což přijde vhod všem, kdo se se systémem FreeBSD setkávají poprvé, tak i problematice, která trápí stávající správce serverů: správa služeb prostřednictvím skriptů, firewally, odhalování příčin zaškrcování sítě, záložní řešení, bezproblémový upgrade... Ve většině ohledů je použitelná i pro ostatní, méně rozšířené větve systému BSD: OpenBSD a NetBSD.


Adobe Premiere 6.5 - názorný průvodce
Kniha o Adobe Premiere 6.5, vybraná z řady QuickStart Visual Guide amerického vydavatelství Peachpit Press, je unikátní svým přístupem k výuce: Využívá kombinaci instrukcí a názorných ilustrací doprovázených nezbytnými vysvětleními, takže čtenář není nucen "prokousávat se" množstvím textu, než nalezne postup nebo řešení, které ho zajímají. Stačí, aby si v obsahu našel téma, které chce zvládnout, nalistoval patřičnou stránku, sledoval postup krok za krokem zachycený v textu i na obrázcích a teprve v případě nejasnosti se může začíst do vysvětlujících pasáží. Kniha je určena jak pro uživatele PC s operačním systémem Microsoft Windows, tak i pro platformu Macintosh.


Web design - Nenuťte uživatele přemýšlet!
Drtivá většina velkých i malých společností dnes poskytuje informace o svých produktech a službách na firemních webových stránkách. Prezentace na webu jsou pro propagaci společností i jednotlivců v současnosti mnohem důležitější než všechny papírové katalogy dohromady, neboť internetová gramotnost roste geometrickou řadou. S ní rostou i nároky na správný design, estetickou stránku, obsah a navigaci v rámci webových prezentací. V konkurenci tedy obstojí pouze ten, kdo uživatele nadchne rychlostí, přehledností a kvalitní strukturou nabízených informací. Celobarevná publikace Web design - Nenuťte uživatele přemýšlet! vám ukáže cestu k vytvoření takového úspěšného webu. Je napsána mimořádně srozumitelným a příjemným hlasem. Veškerý výklad je založen na vizuálním způsobu chápání informací - kniha je protkána obrovským množstvím příkladů, ilustrací a diagramů, protože jen tak lze do tajů web designu úspěšně proniknout. Své si v ní naleznou nejen weboví designéři, projektoví manažeři a správci webového obsahu, ale v podstatě také každý tvůrce stránek, který chce svým čtenářům nabídnout vkusný web, jenž je přímo radost navštěvovat a procházet. Pokud chcete vylepšit své weby tak, aby byli jejich návštěvníci a zároveň vaši koncoví zákazníci nadmíru spokojeni, neměla by vám tato celosvětově úspěšná a uznávaná publikace určitě chybět.


Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost - 2. aktualizované vydání
Zabezpečení webových serverů, firemních dat i aplikací, zachování soukromí při elektronické komunikaci a maximální ochranu obchodních transakcí po internetu již předvídavé organizace neponechávají náhodě standardních nastavení svých systémů. Dbají o jejich vhodnou konfiguraci, instalují dostatečné bezpečnostní programy nebo vyvíjejí vlastní zabezpečení aplikace.
Na ochranu elektronické komunikace je i u nás uváděn v život elektronický popis.
Každému, kdo chce porozumět pravidlům, na nichž je počítačová bezpečnost založena, a jejich praktické realizaci, vycházíme vstříc publikací, která v jednom svazku detailně popisuje snad všechny užitečné technologie. Síťovým administrátorům umožní pochopit důvody i provedení opatření potřebných pro jejich organizaci, vývojářům zase poslouží jako jedinečný zdroj při psaní programů, využívajících bezpečnostní technologie.


Microsoft SQL Server 2000 - kapesní rádce administrátora
Kapesní rádce administrátora Microsoft SQL Server 2000 přichází jako další přírůstek edice Knihovnička administrátora na pomoc administrátorům složitých serverových systémů. Kapesní rádce vystupuje v roli příručního pomocníka, který v každé kapitole administrátora stručně zasvětí do příslušné problematiky a podá mu názorné velmi konkrétní návody, jak postupovat při rutinních i méně běžných operacích.
Kapesní rádce uvádí postupy v Enterprise Manageru a dalších nástrojích SQL Serveru, vysvětlení podstatných nastavení v jeho dialozích a průvodcích, ale i příkazy jazyka SQL a Transact SQL pro správu serveru i dat, včetně uložených procedur, jejich parametrů a ukázek využití.
Kapesní rádce je praktičtější alternativou Books Online díky zaměření na podstatná témata odpovídající potřebám administrátora, díky srozumitelnému podání, názorným příkladům, cenným radám, důležitým upozorněním a užitečným tipům zkušeného autora - navíc samozřejmě v češtině! Aby pohotově posloužil správci v okamžiku problému, je vybaven přehledným obsahem i podrobným rejstříkem a česko-anglickým slovníčkem odborných pojmů. Kromě veškerých správcovských operací připomene správci i nezbytné dovednosti pro práci s daty.


QuarkXPress 4 a 5 - podrobná příručka
QuarkXPress je mezi sazečskými programy legendou a kniha pro jeho novější verze (řady 4 a 5) tu dlouho chyběla. Zkušený autor, který napsal vůbec první příručku ke Quarku v češtině (tenkrát pro verzi řady 3), se tak rozhodl mezeru zaplnit, využít svých bohatých zkušeností a připravit pro čtenáře publikaci, která je nejen seznámí s ovládáním Quarku, ale zprostředkuje jim i potřebné typografické znalosti a ukáže přínos různých Xtensions - doplňkových modulů - pro hladký průběh sazby.
Stručně z obsahu:
l Ovládání programu a tvorba jednoduchého dokumentu.
l Formátování znaku a odstavce.
l Práce s textovými rámečky a jednoduchými objekty.
l Vícestránkový dokument, styly a předlohy.
l Pokročilé typografické funkce.
l Barevný dokument.
l Práce s obrázky a složitými dokumenty.
l Tisk a pree-press.
l QuarkXPress Xtensions - rozšíření funkčnosti.
Jiří Hlavenka (*1964) vyniká jako výrazná osobnost mezi autory počítačové literatury. Napsal desítky publikací jak odbornějších (z oblasti DTP a grafiky, programování, internetu aj.), tak i ty populárněji zaměřené, které se řadí mezi bestsellery na knižním trhu. Čtenáři zvláště oceňují Hlavenkův srozumitelný jazyk.
[*]


Knihy Computer Press
JSP: JavaServer Pages - podrobný průvodce 369 Kč
Macromedia Dreamweaver MX - Tvorba, publikace a správa webu 199 Kč
Rozumíme C++ 369 Kč
FreeBSD - Podrobný průvodce síťovým operačním systémem 490 Kč
Adobe Premiere 6.5 - názorný průvodce 350 Kč
Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost - 2. aktualizované vydání 690 Kč
Web design - Nenuťte uživatele přemýšlet! 249 Kč
Microsoft SQL Server 2000 - Kapesní rádce administrátora 395 Kč
QuarkXPress 4 a 5 - Podrobná příručka 347 Kč


Knihy z vydavatelstvi COMPUTER PRESS si můžete písemně objednat na adrese ECONOMIA a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: zdenka.mejzlikova@economia.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z vydavatelství COMPUTER PRESS. Případné informace na tel. čísle 546 122 512.

Členové HN klubu, kteří u této publikace uvedou na objednávce pořadové číslo členské karty, obdrží 20% slevu.

Knihy Grada Publishing
Internet nejen pro historiky - jak hledat a najít 99 Kč
Počítač v kanceláři - typické činnosti krok za krokem 149 Kč
Flash s využitím XML - tvorba dynamických webových stránek 299 Kč
NET Framework - programování aplikací 597 Kč
C# v kostce - Pohotová referenční příručka 790 Kč
Vytváříme internetové stránky 89 Kč
Používáme Windows 89 Kč

Knihy z vydavatelství GRADA PUBLISHING si můžete písemně objednat na adrese ECONOMIA a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: zdenka.mejzlikova@economia.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství GRADA PUBLISHING. Případné informace na tel. čísle 220 386 511-12.

Členové HN klubu, kteří u této publikace uvedou na objednávce pořadové číslo členské karty, obdrží 20% slevu.

Související