Perfektní znalost cizí řeči je dnes pro mladé lidi naprostou samozřejmostí. Domácí a hlavně světové společnosti dnes totiž zaměstnají jen zájemce, který zvládá minimálně jeden světový jazyk. I proto vysoké školy studentům vedle klasických cizojazyčných kursů nabízejí možnost studovat některé předměty například v angličtině, francouzštině nebo němčině.
Vysokoškoláci se také mohou přihlásit do inženýrského programu MSc. (Master of Science) a studovat tak v angličtině všechny předměty. To však nabízí jen několik českých vysokých škol, jako jsou například Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického nebo fakulty provozně ekonomická a agronomická České zemědělské univerzity.
Co lze studovat v cizím jazyce
Mezi českými a zahraničními vysokými školami existují dohody o výměně studentů v rámci různých programů, jako je třeba Evropskou unií podporovaný Erasmus či Socrates. Znamená to, že čeští studenti jedou na jeden nebo dva semestry studovat zahraniční univerzitu. Na oplátku zas tamní studenti přijedou k nám. Ti pak na české škole navštěvují předměty, které jsou vyučovány anglicky.
Předměty mohou navštěvovat i čeští vysokoškoláci. "Všechny fakulty nabízejí programy v cizím jazyce a mají je akreditovány," říká Tomáš Čermák, prorektor pro vědu a zahraniční styky Vysoké školy báňské - technické univerzity. "Zájem zahraničních studentů, zejména o technické obory, je však mizivý. O něco lépe na tom jsou ekonomické obory. Zájemci z řad českých studentů tak mají pouze omezené možnosti navštěvovat výuku předmětů pro zahraniční studenty. Tento nepříznivý stav se vedení školy snaží změnit jednak získáním zahraničních studentů, a dále zakotvením anglicky vyučovaných předmětů přímo do studijního programu."
Tuto možnost nabízí i České vysoké učení technické nebo Vysoká škola ekonomická. "Na hodiny s námi chodí Češi, Francouzi, Švédové a další cizinci. Je to skvělé hlavně proto, že musíme pořád mluvit anglicky, abychom si všichni rozuměli, " konstatuje Franz Zeller, německý student programu Central and East European Studies Vysoké školy ekonomické.
Jinou možností studia v cizí řeči je takzvané rozšířené jazykové studium, do kterého se mohou přihlásit studenti druhého ročníku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Pokračují v původní výuce a navíc mají několik předmětů buď v angličtině, francouzštině, nebo němčině. "Jde o studium s odborným zaměřením, které je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce v příslušném cizím jazyce," uvádí prorektor Miroslav Svatoš.
Co je Master of Science
I ten, kdo chce studovat všechno pouze v angličtině, má šanci. Některé vysoké školy totiž nabízejí inženýrský program MSc. (Master of Science) vyučovaný právě v angličtině. Na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického je to akreditovaný obor Strategic Human Resources Management (Management lidských zdrojů), na Agronomické a Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity to jsou obory Natural Resources and Environment (Přírodní zdroje a prostředí) a Agricultural Economics and Management (Agrární ekonomie a management).
Do programu se mohou přihlásit absolventi bakalářských oborů vysokých škol v Čechách nebo zahraničí. "V každém ročníku máme okolo třiceti českých studentů, ke kterým se připojují zahraniční studenti Erasmu," uvádí Vlastimil Černý, vedoucí fakulty mezinárodních vztahů. "Asi třetinu předmětů vyučují zahraniční lektoři z partnerských univerzit z Evropské unie, takže student získá přehled o tom, jak se dané odborné disciplíny vyučují v jiných zemích," dodává.
Výuku zahraničních lektorů si pochvaluje i studentka MSc. Gabriela Baziláková. "Naši lektoři jsou z různých zemí, a tak máme možnost poznat angličtinu britskou, americkou nebo třeba švédskou. Lépe se tak kdekoliv domluvíme. Navíc mají jiný přístup ke studentům než čeští pedagogové, berou nás jako rovnocenné partnery. Je ale fakt, že i přístup českých kantorů se mění k lepšímu. Moc se mi líbí styl výuky - víc týmové práce, hodně projektů, kreativita a žádné šprtání. Určitě se mi to jednou bude hodit."
Zájem studentů je a není
Mají mladí lidé vůbec o studium předmětů v cizí řeči zájem? Určitě ano, i když podle vysokoškolských pedagogů dochází k určitému útlumu ve srovnání s jazykovou "euforií" v první polovině devadesátých let. Důvodem podle nich je hlavně strach ze zvládnutí těžké odborné terminologie.
Přesto třeba zájem o program Master of Science jednoznačně stoupá. Například na provozně ekonomické fakultě v prvních dvou letech přijali pouze jeden kruh a poslední dva roky už dvě studijní skupiny. "Ne každý má možnost studovat v zahraničí, a tak je pro řadu studentů možnost studia v angličtině v domácím prostředí atraktivní alternativou," konstatuje Vlastimil Černý.
Absolventi cizojazyčných programů získají různé výhody. Je pro ně lehké uspět v konkursu o studijní pobyt na zahraniční škole a dost často jsou při výběru zvýhodňováni. Perfektní znalost cizího jazyka a především odborné terminologie jim samozřejmě pomůže i při hledání budoucího zaměstnání. Navíc se seznámí s mnoha studenty z jiných zemí a získají tak kontakty po celém světě.

Související