www.ihned.cz/hrstkova

hn: Jaké bankovní služby nejvíc pokulhávají za evropskými?

Namátkově je to doba vyřízení žádosti o úvěr a to jak pro soukromé osoby, tak zejména pro firmy. Nejsme také spokojeni s čekací dobou na některých pobočkách. I když zrovna v tomto případě negativně zasáhla povinná výměna vkladních knížek.

hn: Jak se liší požadavky našich zákazníků od evropských?

Požadavky klienta jsou bezbřehé. Každý by chtěl být obsloužen okamžitě bez čekání, úvěr mít vyřízený do druhého dne. Ale určitě existuje míra tolerance klientů, to jest co jsou ještě ochotni přijmout a co už ne. Ta se ovšem podstatně snižuje s tím, jak roste kvalita bankovních služeb.

hn: Kdy budou služby v tuzemsku na stejné úrovni jako v zahraničí?

Evropa, zejména Erste bank je pro nás měřítkem, ke kterému chceme dospět. Kdy se nám to může podařit, je těžká otázka. Ale do dvou let bychom měli být v této oblasti na úrovni, která v tu dobu bude považovaná za aktuální.

hn: Je tam nějaké konkrétní číslo? Hypotéka do týdne?

U soukromých úvěrů se situace zlepšuje. U firemních úvěrů jsme ve složitější situaci. V zahraničí banky pracují s podniky dvacet i třicet let. Tady se během poslední dekády všechno změnilo, řada malých, středních firem nemá za sebou žádnou historii.

hn: Budete dotahovat na evropskou úroveň nejen služby, ale i poplatky?

Ne. I když použijete kurs měny nebo paritu kupní síly, tak je stále celý český bankovní sektor v průměru pod cenou běžnou v Evropě. Mezi bankami samozřejmě rozdíly existují, některé služby úmyslně nemá banka zpoplatněny vůbec a zase si to vynahradí na jiných. Podle jednotlivých produktů se cenová úroveň u nás pohybuje zhruba na 30 až 90 procentech zahraniční.

hn: Zdraží se bankovní služby po vstupu do Unie?

Není jediný důvod, proč by vstup do EU a dokonce do Evropské měnové unie měl znamenat u nás nárůst jakékoliv ceny. Cenový rozdíl můžeme udržovat dlouho a zkušenosti z Irska a z Portugalska, Španělska a Řecka jsou stejné.

hn: Když budou služby jako v Evropské unii. Jaký je potom důvod nezdražovat?

Bude užitečné i v oblasti bankovnictví udržovat cenový odstup tak, jak to dovolí náklady. Kupní síla u nás nebude dlouho taková jaká je v EU. Navíc bankovnictví jako sektor čelí velké konkurenci ze strany mobilních operátorů, nebankovních institucí poskytující například spotřební úvěry. Je v zájmu bank, aby udržovaly rozumné ceny.

Na co si nejvíce stěžují klienti České spořitelny (změny v průběhu let)
2000
1. Neochota zeměstnanců
2. Obchodní podmínky, bankomaty (dostupnost)
2001
1. Neodbornost zaměstnanců (neznají všechny nabízené produkty)
2. Fronty na pobočkách
2002
1. Fronty na pobočkách
2. Organizace práce na pobočkách
Jak dlouho trvá vyřízení úvěru v České spořitelně a v Erste Bank
délka vyřízení délka vyřízení
žádosti v ČS žádosti v Erste Bank
Hotovostní úvěr (do 100 tisíc korun/70 tisíc euro) 25 minut 30 minut
Hypotéční úvěr 9-30 dní 3-12 dní
Pramen: Česká spořitelna

Související