Julie Hrstková - www.ihned.cz/hrstkova

Praha, 19. 7. 2002

Do výstavby továren v Česku míří stamilióny dolarů a tak ekonomové upozorňují, že posilování koruny bude v dalších týdnech a měsících dále pokračovat: hlavní analytik pro nové trhy finančního ústavu WestLB Giancarlo Perasso tvrdí, že čistě teoreticky - z hlediska kupní síly-, je odpovídající úroveň 25 Kč za jednou euro.

"Klíčovou roli zde hraje čas. Pokud by mělo stát euro 25 korun za deset let, měly by firmy v ČR dostatek času, aby se s tím vyrovnaly. Ovšem, pokud by se na tuto úroveň měl dostat kurs v příštím či přespříštím roce, ekonomika by to pocítila negativně," tvrdí David Marek z Patria Finance.

Ekonomický kolaps propočítal Ivo Nejdl z Raiffeisenbank: "Pokles tempa růstu hrubého domácího produktu ze tří na jeden a půl procenta, nezaměstnanost přes deset procent, možná deflace." Na rychlé tempo posilování by okamžitě doplatily firmy, jejichž náklady tvoří především mzdy, a dále exportéři. "Na takový vývoj by musela reagovat nejen centrální banka, ale i vláda všemi dostupnými prostředky," tvrdí Helena Horská z České spořitelny.

Zdánlivá výhoda spotřebitelů, kteří by levně nakupovali jak doma, tak i v zahraničí, by se výrazně snížila s rostoucí nezaměstnaností. Změnu tohoto vývoje by přinesla opět měna: Výrazné ekonomické změny se totiž velmi rychle odrážejí na kursu. Kolaps ekonomiky by záhy upravil kurs do "přijatelné" výše.

Proti tomuto katastrofickému tématu však stojí druhá možnost. A tou je dosažení hladiny 25 korun za euro v letech 2005 - 2008. Dopady na ekonomiku by byly prakticky nulové. Jediné, s čím však musí obyvatelé počítat, je, že nedojde k poklesu nezaměstnanosti, neboť podniky budou muset tak jako tak provést další restrukturalizaci a snížit náklady.

Tento vývoj je však přes všechny těžkosti nezbytný, už kvůli tomu, že v té době bude Česká republika s největší pravděpodobností členem Evropské unie.

Potom přijde další změna. Podle smluv s Evropskou unií Česko bude muset v průběhu dalších let přijmout jednotnou měnu euro. "Vývoj veřejných financí nedovolí, abychom vstoupili do měnové unie před rokem 2008," typuje Nejdl. Vzhledem k tomu, že v tomto období se bude koruna dále zhodnocovat díky přílivu přímých zahraničních investic a také upisováním nového státního dluhu, lze očekávat, že v roce 2007 bude euro stát kolem 25 korun.

25 korun za euro v roce 2002

Krach podniků, jejich většinu nákladů tvoří mzdy

Pád exportérů

Krach domácích subdodavatelů velkých firem, které lze nahradit levnějšími zahraničními dovozy

Propad růstu hrubého domácího produktu na 1,5 procentního bodu (při současném kurzu se očekává, že ekonomika poroste o 3 procenta)

Pokles inflace, možný přechod do deflace (tj. postupný meziroční sestup cen)

Nárůst nezaměstnanosti na deset procent

Růst schodku státního rozpočtu, výpadky na straně příjmů z daní právnických osob, nárůst sociálních dávek na nezaměstnanost

Prohloubení schodku zahraničního obchodu, výrazné zpomalení exportu, nárůst dovozů

Pokles inflace spotřebitelům dovolí víc investovat. Spolu s nárůstem krachem podniků však přijdou o práci a nebudou mít na to peníze.

Levnější dovolená v zahraničí

Pokles cen dováženého zboží, především elektroniky, počítačů a elektrospotřebičů

Mírné ochlazení zájmu ze strany zahraničních investorů

25 korun za euro po vstupu do Evropské unie (přelom roku 2004/2005)

Podniky se pomalu přizpůsobí, ti slabší skončí. Větší firmy budou snižovat náklady, přijde mírné propouštění. Silná cenová konkurence ze zahraničí bude nutit naše společnosti k růstu produktivity práce a kvality výrobků. Investoři, kteří do Česka přišli kvůli levné pracovní síle, zamíří na východ.

Ekonomika poroste přibližně o tři procenta za rok

Inflace se bude pohybovat kolem tří procent

Nezaměstnanost neklesne příliš pod devět procent

Příliv zahraničních investic bude pokračovat, kromě výrob se do Česka bude přesouvat stále více investorů podnikajících ve službách a ve vědě a výzkumu

Schodek zahraničního obchodu se nebude prohlubovat, stále se však bude pohybovat na úrovni 80 - 120 miliard korun.

Platební bilanci bude vyrovnávat příliv kapitálu v rámci investic a služeb

Spotřebitelé budou mít levnější dovolenou. Levné zůstane i veškeré dovezené zboží. Objem disponibilních příjmů domácností se nezvýší: na utrácení bude mít vliv obava z nezaměstnanosti a pomalý reálný růst mezd.

Vývoj kurzu koruny k euru od počátku roku
Související