Znalost informací o platební morálce klienta může přispět ke zlevnění půjček.

Julie Hrstková

www.ihned.cz/hrstkova

Praha, 19. 7. 2002

Nejen banky budou mít možnost zjistit něco více o svém klientovi. Podrobné informace o svých zákaznících začnou od příštího roku využívat i leasingové společnosti, které si budují nový samostatný registr. "Rámcová smlouva mezi Asociací leasingových společností a správcem databáze, firmou Apak-Stratos, je podepsána," potvrdil generální tajemník asociace Jiří Pulz. V současné době probíhají jednání mezi jednotlivými leasingovými firmami a správcem a uzavírají se individuální smlouvy.

Registr by měl obsahovat veškeré dostupné údaje o právnických osobách. Údaje za fyzické osoby v něm budou obsaženy rovněž, ale pouze s jejich souhlasem. Vznik registru nevyžaduje žádné schválení od parlamentu či jiných státních orgánů.

"V první fázi budeme sbírat zejména negativní údaje o leasingových klientech. Zda se někdo choval protiprávně, například neplatil, hlásil opakovaně krádež či se pokusil o podvod," uvedl Pulz. Registr bude obsahovat nejen souhrn informací o klientech, ale i výrobcích, dodavatelích a prodejcích.

Od nového roku budou v registru údaje požadované leasingovým sektorem. "Postupně by mělo dojít k propojení údajů i za další sektory ekonomiky. V budoucnosti by se klienty mohli stát například dodavatelé tepla, elektřiny či plynu," řekl člen dozorčí rady Apak-Stratos Petr Jůza. Do dat budou postupně zapracovány i informace z veřejně dostupných zdrojů, například obchodního věstníku. "Budeme tak moci třeba ověřit, zda adresa uváděná klientem není vymyšlená," dodal Jůza.

Registr však nebude propojen s bankovním, který vznikl v polovině června. Neumožňuje to zákon, údaje v tomto registru jsou totiž chráněny bankovním tajemstvím. Banky však z nového registru mohou čerpat informace.

Pro klienty zavedení úvěrového registru znamená rychlejší vyřízení žádostí o půjčku a levnější úvěr. "Dostupné informace sníží riziko na minimum, což znamená i pokles rizikové marže," řekl Pulz. Zákazník registru, který bude chtít znát podrobnosti o svých klientech, za ně zaplatí. "Může si vybrat, zda chce jenom vědět, zda je budoucí zákazník dlužníkem či nikoliv. Ale může také zjistit historii firmy a na koho je navázaná. Tato informace bude dražší," dodal Jůza. Nikdo ale nebude mít přístup k celkové databázi firem.

Hlavní výhody zavedení úvěrového registru

Pro firmy:

Zjištění bonity dosud neznámého klienta

Pro zákazníky:

Levnější přístup k nebankovním úvěrům a leasingovým půjčkám

Rychlejší vyřízení žádosti o půjčku

Méně administrativy

Pramen: HN

Související