TITULEK42: Státní dluh Česka hrozivě narůstá

PEREX: Široký sociální systém prosazovaný ČSSD není dlouhodobě únosný.

AUTOR-DOMICIL: Julie Hrstková, Jiří Němeček

www.ihned.cz/autori

AUTOR-DOMICIL: Praha, 18. 6. 2002

Kvůli každoměsíčním propadům státního rozpočtu se neustále prohlubuje státní dluh. Ze 345 miliard korun z konce loňského roku se v květnu zvýšil na 378,9 miliardy. Na konci roku se má zadlužení státu podle odhadu Ministerstva financí dostat na čtyři sta miliard.

Snížení deficitu státních výdajů je přitom jednou z nezbytných podmínek vstupu do měnové unie a tím i jedním z hlavních úkolů nové vlády.

Předseda ČSSD a asi i premiér nového kabinetu Vladimír Špidla uvedl, že se zadlužení zvýšilo zejména proto, že vláda musela řešit transformační dluhy. "Pokud jde o vlastní provoz státu, tak ten se na tom zvýšení podílel jenom velmi málo," uvedl Špidla v pořadu ČT1 Naostro. Z propadu v prvních pěti měsících roku jde plných 32,4 miliardy na vrub státního rozpočtu.

MEZITITULEK: Reformy rozpočtu jsou nutné a musí přijít brzy

Přestože je státní rozpočet zatěžován i "starými" transformačními dluhy, základ stále se zvětšující mezery mezi příjmy a výdaji státu leží podle ekonomů ve špatně nastavené fiskální politice a v příliš rozsáhlých sociálních výdajích. Ze zahraničí i od domácích ekonomických expertů se stále silněji ozývají hlasy volající po reformě, především penzijního systému.

"Je nutno utáhnout výdaje," řekl v Londýně Gavin Gray z banky HSBC v reakci na nutné kroky příští vlády. Pokud jde o skandinávský model sociální politiky prosazovaný českou sociální demokracií, neví Gray, jak by jej bylo možno sladit s potřebou snižovat výdaje.

Urychlenou reformu státního rozpočtu prosazují domácí experti. "Podstatná část prostředků ze státní kasy směřuje na neproduktivní sociální výdaje a jen nezanedbatelně přispívá k dalšímu růstu ekonomiky," tvrdí analytička Volksbank Markéta Šichtařová.

K provedení rozpočtových reforem, zejména změny penzijního systému, zdravotnictví a školství, jsou ale zapotřebí dvě základní věci: politická shoda v obou komorách Parlamentu a dodatečné peníze, alespoň na období rozjezdu nových systémů. Obojí České republice podle většiny analýz chybí.

MEZITITULEK: Příjmy z privatizace musí jít na zaplacení dluhu

Odborníci v této souvislosti upozorňují, že vláda zahazuje šanci využít takto prostředků z privatizace, která se v Česku v příštích čtyřech letech pravděpodobně ukončí. Tyto peníze byly a jsou ovšem dosud často používány na splácení běžných dluhů z hospodaření státu.

"Výnosy z privatizace by přednostně měly být použity na krytí ztrát ve skupině Konsolidační agentury, neboť zde jsou soustředěny náklady privatizace," řekl bývalý ministr financí, dnes analytik Raiffeisenbank Pavel Mertlík. Přebytek peněz by podle něj měl stát použít na rozvojové projekty, například důchodovou reformu. ČSSD se podobným úvahám nebrání, státní rozpočet ale bude potřebovat privatizační peníze ještě v příštím roce.

Do roku 2007 chce Špidla deficity veřejných financí konsolidovat tak, aby se Česká republika přiblížila splnění maastrichtských kritérií, která jsou nutná pro vstup do měnové unie a pro zavedení eura. S deficitem veřejných financí, který nesmí překročit šedesát procent HDP (prozatím je to zhruba dvacet procent), Česko problém mít nebude. Snížení zadlužení státního rozpočtu na požadovaná tři procenta HDP není bez strukturálních reforem možné.

Související