PEREX: K prosazení zásadních změn v penzijním a daňovém systému chybí ČSSD ochota a Koalici dostatečně silný mandát.

AUTOR-DOMICIL: Jana Havligerová, Julie Hrstková, Olga Skalková

www.ihned.cz/autori

AUTOR-DOMICIL: Praha, 17. 6. 2002

Bude-li platit prostá volební aritmetika a sociální demokraté přizvou k vládě Koalici, bude kabinet se stojednačlennou podporou v Parlamentu prosazovat prakticky stejnou hospodářskou politiku jako v uplynulých čtyřech letech. To zajistí převaha sil ČSSD i fakt, že v mnohých programových záměrech se obě politická uskupení shodují.

Naprostý nesoulad panuje pouze v otázce penzijní a daňové reformy. Narozdíl od Koalice sociální demokraté také jednoznačně odmítají školné.

Ekonomičtí analytici se shodují, že případné programové ústupky bude muset dělat především Koalice. "Spojení těchto dvou stran znamená naprostý soulad ve vstupu do Evropské unie. V tom žádné kompromisy nebudou muset dělat," konstatoval Peter Zahradník z Conseq Finance.

MEZITITULEK: K razantnímu snižování daní z příjmů nedojde

Sociální demokraté se nedomnívají, že daňové břemeno, kterým jsou zatíženi občané i firmy, je příliš vysoké. Nehodlají ho proto ani příliš zvyšovat, ani razantně snižovat.

"Koalice bude muset ustoupit ve svých volebních programech, zejména pokud jde o daňovou politiku. Snížení přímých daní, byť by bylo pro zemi užitečné, se podle mne neprojeví," řekl Zahradník.

Lidovci a Unie svobody-DEU šli do voleb s tím, že například daně z příjmů právnických osob by měly klesnout na pětadvacet procent, sazby daně z přidané hodnoty na osmnáct a sedm procent.

Pokud Koalice zapomene na prohlášení předsedkyně US-DEU Hany Marvanové, že by uskupení nemělo jít do vlády, která nesníží razantně daně firmám i občanům, mohla by v některých bodech se sociálními demokraty najít společnou řeč. Stejně jako ona chce ČSSD prosadit společné zdanění příjmů manželů a daňovým zvýhodněním podpořit rodiny s dětmi.

Jistou shodu by nakonec mohly tyto strany najít i při zdaňování příjmů podniků. Jako jeden z hlavních bodů si totiž vytkly snižování nezaměstnanosti. Koalice přitom jako nejúčinnější způsob vidí nízké zdanění práce, a na mírný pokles korporátních daní by mohla kvůli snižování nezaměstnanosti přistoupit i ČSSD. "Na snížení daní podniků panuje vcelku shoda, spory budou v jeho tempu," soudí exministr financí Pavel Mertlík.

MEZITITULEK: Povinné spoření na penzi asi zavedeno nebude

Naprosto odlišný přístup razí možní vládní spojenci také k penzijní reformě. "Byl bych tolerantní, kdyby během následujících čtyřech let nedošlo k revolučním změnám, které by nebylo možné zvrátit zpět. Domnívám se, že nedojde k žádnému pokroku v tom, že by každý člověk více odpovídal za to, jakou bude mít penzi. Český volič se rozhodl, že v otázce penzí chce přenechat odpovědnost na stát," konstatoval Zahradník.

Zatímco ČSSD jistě znovu oživí myšlenku existence Sociální pojišťovny - její zřízení se nepodařilo v minulém volebním období prosadit - Koalice ji naprosto odmítá. Sociální demokraté zase rozhodně nesouhlasí s tím, aby si lidé na stáří povinně spořili. Reformovat český penzijní systém sice chtějí, ale přiklánějí se ke švédskému systému: ten je dvousložkový, přičemž největší část vyplácené penze je financována ze státního rozpočtu.

Lidovci a Unie svobody-DEU se přiklánějí ke kombinaci průběžného financování penzí ze státního rozpočtu s povinným spořením a důchodovým připojištěním v soukromých fondech.

MEZITITULEK: Schodek veřejných financí se sníží jen pomalu

Cílem sociálních demokratů je snížit deficit veřejných financí pod tři procenta hrubého domácího produktu, tedy na maastrichtská kritéria, a to do konce volebního období. To znamená, že předpokládá mnohem nižší tempo ozdravování těchto financí než Koalice. Odmítání razantní penzijní reformy a bohatá nabídka sociálních jistot, s níž voliče oslovila ČSSD, se podle nezávislých ekonomů projeví především na veřejných financích. Nynější schodky státního rozpočtu i veřejných rozpočtů bude možné snižovat jen velmi pozvolna.

Jak ale připomíná Ivo Nejdl z Raiffeisenbank, k zahájení reformy veřejných financí by mohla vládu tlačit i ODS - pokud bude v opozici.

MEZITITULEK: Přístup k privatizaci se zásadně nezmění

Prodej státního majetku do soukromých rukou bude pokračovat. To ohlásili jak sociální demokraté, tak nejvyšší představitelé Koalice. Počítají s tím i analytici. "ČSSD bude mít šanci svůj program završit a snad s výjimkou privatizace energetiky by ji v tom její koaliční partner neměl dělat překážky," uvedl Zahradník. Experti také dodávají, že privatizační výnosy budou sociální demokraté potřebovat i proto, aby mohli naplnit volební program. "ČSSD má rozhazovačný program, který bude muset financovat, takže by mohla víc tlačit na privatizaci ČEZ a Českého Telecomu," řekl Jan Sýkora z makléřské firmy Wood and Company. V tom, že je potřeba dokončit privatizaci důležitých oblastí ekonomiky, panuje všeobecná shoda.   Vývoj PX50, HDP, inflace
Související