Povinná četba pro vedoucí akciových společností

Podnikatelská správa se v poslední době stala předmětem nezvyklého zájmu. Vyšel nový obchodní zákoník, byla přijata mezinárodní doporučení, vyšel etický kodex. V celém světě se rozvíjí hluboce založená "globální debata" o správě korporací. Spolu s tím silně působí potřeba pokroku managementu, v čemž je zdokonalení správy silnou pákou.
Podnikatelskou správu nelze chápat jen jako odbornou disciplínu, je to především významná mocenská otázka, je to zrcadlo politiky, vlastnictví a práva. Podnikatelská správa vyžaduje kromě jiného znalosti, zkušenost, osobní nasazení, nezávislost a naprostou loajalitu k podniku, v českých poměrech pak ještě průhlednost a kontrolovatelnost.
Zkušený autor, profesor strategického managementu pittsburské univerzity Jaroslav A. Jirásek napsal o této problematice knihu, která každému manažerovi působícímu v oblasti podnikatelské správy korporací poskytne všechny informace, potřebné pro vykonávání této odpovědné činnosti. Autor se ve své knize Podnikatelská správa akciových společností (Corporate Governance: od kontroly k podnikání), vydané nakladatelstvím PROFESSIONAL PUBLISHING ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, zabývá jak obecnými problémy, tak i konkrétní českou situací, v níž se nacházíme a která není právě optimistická. Čtenář se dozví mnoho potřebného o dějinách správy korporací a jejích jednotlivých formách, o různých aspektech výkonu podnikatelské správy a konkrétní činnosti správních rad a správního ředitele, a také o ne vždy populárních etických principech při správě korporací.
Z obsahu knihy uvádíme: Cesty rozvoje podnikatelské správy; Z dějin korporace; Rozdíly v kapitálu a jejich obraz ve správě podniků; Správní rada v činnosti; Sdílené zájmy; Lidské schopnosti a síly v podniku; Správní rady a podniková vize.
Velmi potřebnou součástí knihy jsou přílohy - Kompetence správního ředitele, Správní ředitel a vnitřní chod správní rady, a pasáže z obchodního zákoníku týkající se činnosti akciových společností.
V závěru své knihy autor píše: "Teorie, to je práce s pojmy. A pojmy, to jsou shrnutě vyjádřené obsažné poznatky. Jsou vydobývány náročnou poznávací prací, rozlišovací schopností, zobecňováním, porovnáváním s prací. K úlohám dneška patří prosytit správu, exekutivu a management vyšší poznávací schopností. Kdo jiný se k tomu má odhodlat než lidé, kteří garantují podnikatelský úspěch?"
(KK)
Kniha stojí 158 Kč včetně DPH a můžete si ji písemně objednat na adrese ECONOMIA, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, kde vám zařídí její zaslání na dobírku nebo na fakturu přímo z nakladatelství Professional Publishing. Případné informace na telefonním čísle 0604/11 51 29.

Související