Po vozovce pod Mont Blankem, která se téměř dva roky opravovala, budou už brzy opět projíždět automobily

V tunelech se bezpečnostní normy často nedodržují

Milan Mostýn, Jiří Sládek
Bern/Vídeň/Paříž/Praha, 11. 1. 2002
Tunel pod Mont Blankem, důležitá alpská spojnice, bude zřejmě už brzy znovu otevřen. Před dvěma lety v něm při silniční katastrofě přišlo o život třicet devět osob a tunel se musel přestavět, aby vyhovoval současným bezpečnostním standardům.
"Máme informace od švýcarských a německých automobilových klubů, že by osobní automobily mohly začít využívat tunel příští týden," potvrdila Jitka Vaněčková z Centrály turistických informací Ústředního automotoklubu.
To, aby byl tunel bezpečný, měla zajistit investice v hodnotě tří set miliónů eur. Hlavní tunelový tubus byl rozšířen o sedm metrů a vedle byla vyražena záchranná štola. V odstupu tří set metrů byly vybudovány záchranné protipožární komory pro 45 osob.
Podle expertů však sebelepší bezpečnostní systém nevyloučí opakování podobné velké havárie. Evropa má zhruba deset tisíc podzemních tras. Objem silniční dopravy rychle roste, ale investice do bezpečnosti provozu tomu neodpovídají.
Riziko čelního střetu zvyšují jednotubusové tunely, jejichž výstavba je o čtyřicet procent levnější než u dvoutubusových. V Rakousku, přes něž čeští turisté často přejíždějí, je 23 těchto jednotubusových tunelů a osm dalších se staví.
Francouzský odborný časopis Auto Plus předložil koncem loňského roku četné důkazy, že závažná bezpečnostní rizika v alpských tunelech přetrvávají. "Předepsaná pravidla jsou porušována v mnoha směrech," napsal Auto Plus.
Překračovány jsou zejména limity pro hmotnost nákladních automobilů. V alpském tunelu Chat v departementu Savoie potkávali autoři reportáže otištěné v Auto Plus nákladní auta o hmotnosti až 18 tun. Předepsaná hmotnost je přitom pouze 7,5 tuny.
Překračován bývá rovněž bezpečnostní limit pro počet projíždějících aut. V tunelu ve Fréjusu, který převzal většinu odkloněné dopravy po uzavření tunelu pod Mont Blankem, napočítali redaktoři 180 kamiónů za hodinu - ačkoli v roce 1999 byl zaveden limit 140 aut. Řidiči také jen málokdy dodržovali předepsaný odstup.
Francouzské úřady reagovaly na tyto zprávy tvrzením, že na vylepšování bezpečnosti se dále pracuje. Stejně tak se úřady domnívají, že bude možné lépe a pohotověji zasahovat v odlehlých částech tunelu, pokud v něm vypukne požár.
Na nebezpečí, které řidičům v některých evropských tunelech hrozí, poukazují průzkumy Mezinárodní motocyklové federace (FIM) a Mezinárodní turistické federace (AIT). "Třetina z dvaceti pěti vybraných byla nevyhovujících," uvedly FIM a AIT ve zprávě za rok 2000. Stejně dopadl průzkum i loni. "Naprostou bezpečnost nezajišťuje žádný tunel," tvrdí tyto organizace.
Ke zvýšení bezpečnosti silničních tunelů chce letos přispět i Evropská komise. Zvažuje přijetí direktivy, která by regulovala dopravu v tunelech. Direktiva - kterou by musely schválit národní státy - by například povolovala jízdu v tunelech pouze jedním směrem.

Související