V nabídce spotřebitelských úvěrů se bude zákazník v roce 2002 lépe orientovat díky zavedení procentní sazby úroků

Splátkové firmy musí nově přiznávat roční úroky

Od 1. ledna 2002 nabývá účinnosti nový zákon, který přikazuje splátkovým společnostem přiznávat roční úrok u spotřebitelských úvěrů. Zákazníci tak získají lepší přehled, kolik je úvěry u jednotlivých společností budou stát na úrocích.
Radek Šalanda
Ve snaze získat co nejrychleji potřebné peníze jsou lidé často ochotni si půjčovat za velmi vysoké úroky. K tomu přispívaly i mnohé společnosti, které při nabídce spotřebitelských úvěrů operovaly jen s měsíční úrokovou sazbou. Ta je pro většinu zákazníků vždy přijatelnější než její přepočet na roční bázi. Některé splátkové firmy dokonce ani úrokovou sazbu neuváděly, své klienty pouze informovaly o absolutních částkách, které na úrocích zaplatí. Toto vše ale již od Nového roku neplatí. Všechny firmy, které nabízejí spotřebitelské úvěry, mají povinnost uvádět roční úrok, který spotřebitel zaplatí.

Nový zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2002

Povinnost uvádění roční úrokové sazby, která zprůhlední trh spotřebitelských úvěrů, vyplývá ze zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. V něm je přesně definováno, kterých úvěrů se tato povinnost týká. Zákon se však nevztahuje na spotřebitelské úvěry, jejichž splatnost nepřesahuje tři měsíce nebo jsou splatné nejvýše ve čtyřech splátkách ve lhůtě, která je kratší než 12 měsíců. Povinnost uvádět roční úrok se také netýká úvěrů nižších než 5 tisíc korun či vyšších než 800 tisíc Kč.
Informování o roční úrokové sazbě není spojeno pouze s okamžikem uzavírání smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Stejně tak mají příslušné společnosti povinnost roční úrok uvádět na všech reklamních letácích, kde je jakýkoliv údaj týkající se nákladů na úvěr. Na takovém letáku musí být uvedena buď roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, nebo příklad jejího výpočtu.

Co získají zákazníci?

Nový zákon přispěje k snadnější orientaci zákazníka v nabídkách společností. V novém roce mohou snadněji porovnávat úroky u splátkových firem se sazbami v bankách. Zjednoduší se tak výběr nejvýhodnější varianty spotřebitelského úvěru a zákazník tak nakonec ušetří.
Neméně zajímavé je pro spotřebitele snížení úroků díky vyšší transparentnosti úvěrů a stále zvyšující se konkurence. To by pro příjemce spotřebitelských úvěrů znamenalo další úsporu úrokových nákladů.
Výhody, které nově získává spotřebitel, však tímto výčtem nekončí. Cennou možností je rovněž i předčasné splacení úvěru. V takovém případě má podle zákona zákazník nárok na snížení plateb o takovou částku, aby předčasným umořením nezískal žádný z účastníků smlouvy nepřiměřený prospěch na úkor ostatních. Pro dlužníka to znamená, že zaplatí nižší úroky, než jaké byly původně sjednány. Dříve tuto možnost rozhodně nenabízela každá splátková společnost. V řadě případů musel klient často zaplatit určitý penalizační poplatek.

Připravenost firem

"Na zákon jsme připraveni, nové podmínky jsou zapracovány jak do smluv, tak i do reklamních letáků," říká Marek Oliva, ředitel odboru reklamy společnosti Homecredit. Změny potvrdila také Libuše Hošková z marketingového oddělení společnosti Cetelem stejně jako další společnosti nabízející spotřebitelské úvěry. Nejvíce budou marketingově postiženy firmy, které nabízejí půjčky do domu. U nich úrokové sazby šplhají až do stovek procent ročně. Je proto otázkou, zda se vyplatí taková vysoká cena za komfort, i když jsou peníze doručeny hotově až do domácnosti.

Související