Velký výstavní projekt, který představí dílo malíře, grafika a básníka Mikuláše Medka, připravují společně Galerie Rudolfinum a Galerie Gema. Výstava Malíř Mikuláš Medek se bude v Rudolfinu konat od 24. dubna do 18. srpna 2002, záštitu nad ní převzal prezident Václav Havel.

Dílo malíře, které získalo velký věhlas i v zahraničí, nebylo dosud představeno v takovém rozsahu a úplnosti, v jakém to chce učinit nadcházející výstava. "Množství přislíbených zahraničních zápůjček znamená unikátní příležitost ukázat v rámci jedné výstavy díla, která dosud nebylo možno zhlédnout pospolu," říká Blanka Čechová ze společnosti Gema Art.

Přehlídka má být podle pořadatelů významným výstavním projektem příštího roku nejen díky Medkovu dílu. Výjimečné by mělo být i množství doplňujících programů, které by měly u veřejnosti zvýšit povědomí o životě a tvorbě tohoto umělce. Kromě přednášek a soutěží se uskuteční i tematické filmové večery, čtení z Medkova literárního odkazu či exkluzívní série koncertů České filharmonie.

Medek (1926 až 1974) byl synem spisovatele Rudolfa Medka a vnukem malíře Antonína Slavíčka. Jeho žena byla významná fotografka Emila Medková. Patřil k ústředním postavám surrealisticky orientované malby v českém poválečném prostředí a svou prací ovlivnil výtvarníky dvou generací. V roce 1996 mu prezident udělil za vynikající výsledky v oblasti umění medaili Za zásluhy in memoriam.

Související