reklama
reklama
Další články / obchodní vztahy
3. 5. 2012

Změny písemných smluv i ústně

Obchodní zákoník vyžaduje písemnou formu smlouvy pouze u některých smluvních typů; nadto je třeba dodržet písemnou formu tehdy, když alespoň...
1 2 3 4 5
reklama