Sladkosti v moderním provedení i balení

[*] Čokoládovny jsou na Salimě doma

[*] Perspektivní investice

"Naše výstavní strategie je podmíněna změnami, které BVV připravilo pro rok 1995. Salima bude spíše obchodním, profesionálním veletrhem, a ne akcí určenou vysloveně pro veřejnost, což pokládáme za správný trend," řekl HN Jaroslav Camplík, generální ředitel akciové společnosti Čokoládovny.

Podnik patří k tradičním vystavovatelům, kteří se zúčastnili všech ročníků Salimy od jejího vzniku. Ve svém stánku chtějí zástupci firmy představit svým obchodním partnerům nové výrobky pod značkami Sfinx (Jojo Pedro, Bon Pari v roličce), Opavia (slané variace, perníčky, sušenky) a Orion (velikonoční sortiment v atraktivních obalech, nově balené čokoládové tyčinky). Pokud jde o nejúspěšnější výrobky roku 1994, ze skupiny čokoládového sortimentu se nejlépe prodávala Studentská pečeť a Margot, ze skupiny nečokoládových cukrovinek bonbóny Bon Pari, z trvanlivého pečiva Zlaté oplatky, Tatranky, Bravo, Disko a Dětské piškoty.

"Vezmeme-li v úvahu všechny problémy, jimž Čokoládovny musely čelit v souvislosti s certifikací jakosti výrobků určených pro Slovensko a velkým zvýšením dovozních cel v zemích bývalého Sovětského svazu, můžeme být s hospodářskými výsledky loňského roku spokojeni," zkonstatoval ředitel Camplík. "Obrat byl sice o něco nižší než v roce 1993, avšak dosažený zisk splnil naše očekávání."

Před rokem založily Čokoládov- ny dceřinou společnost Čokoládovny - Slovakia v Senici. Slovenští spotřebitelé jsou prý dokonce většími konzumenty výrobků českých Čokoládoven než domácí. Při rozhodování o nákupu totiž kladou větší důraz na cenu zboží. S tím souvisí i tendence kupovat výrobky v malém balení, zatímco v Čechách dávají zákazníci přednost balení rodinnému. Paradoxně je však na Slovensku větší zájem o kvalitní zahraniční výrobky.

Čokoládovny, a. s., vznikaly od roku 1947 postupnou koncentrací asi dvou stovek znárodněných závodů na výrobu čokolády, cukrovinek a trvanlivého pečiva, z nichž některé byly založeny již na počátku devatenáctého století. Po dokončené koncentraci a spe-cializaci měl státní podnik celkem patnáct výrobních jednotek.

V lednu 1992 byly Čokoládov- ny privatizovány přímým prodejem 61,5 % akcií předem určeným zájemcům, a to 43 % firmě Čokoládovny Partners, B. V. Amsterdam (joint venture Danone a Nestlé), 15 % Evropské bance pro obnovu a rozvoj a 3,5 % Investiční bance. Zbývajících 38 % akcií bylo určeno pro kupónovou privatizaci a 4,5 % akcií převedeno do restitučního fondu.

Za účelem efektivnějšího vynakládání investičních prostředků probíhá nyní rozsáhlá restrukturalizace podniku, jejímž cílem je koncentrovat výrobu do závodů s nejmodernějšími technologiemi. Sortiment se radikálně zužuje na nejžádanější výrobky v nových atraktivních obalech. Koncem března 1994 byl zastaven nevyhovující provoz v královéhradecké Jitřence, koncem prosince 1994 v pražském závodě Meteor. Do poloviny letošního roku má být postupně uzavřen závod Velim a do prosince 1995 Diana. Na druhé straně podnik modernizuje a rozšiřuje výrobu v závodech Deli a Maryša.