Na energetickém trhu EU v současné době probíhá schvalování nových regulací. Již přijatou změnou je navýšení takzvané tržní stabilizační rezervy na trhu povolenek CO2. Ročně se do ní od roku 2019 bude "odkládat" 24 procent přebytečných povolenek místo původně plánovaných 12 procent.

Podle různých odhadů by to mohlo vést ke zvýšení cen povolenek na dvojnásobek až trojnásobek asi s třicetiprocentním růstovým dopadem na ceny elektřiny. V procesu schvalování jsou ovšem i cíle pro zvýšení energetické efektivity a nárůst podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu do roku 2030. Cíl pro efektivitu pravděpodobně vzroste z 27 na 40 procent, podíl obnovitelných zdrojů se má zvýšit nejméně na 35 procent. Výsledkem bude poměrně výrazná redukce emisí CO2 a méně prodaných povolenek. Jejich ceny tak dlouhodobě nezachrání ani zesílení tržní stabilizační rezervy. EU tak pokračuje v klasickém střílení se do vlastní nohy, kdy je tržní pilíř (trh s povolenkami) podkopáván dotovanými pilíři.

Z pohledu ČEZ vidíme jako logické zaměření na expanzi v oblasti energetických úspor, místo spoléhání na růst cen elektřiny. Stavba konvenčních zdrojů na tržní bázi se při výhledu na dlouhodobě nízké ceny povolenek nevyplatí. Rizikem výhledu jsou ovšem astronomické odhadované náklady spojené s dosažením cílů EU.