Dům umění v Českých Budějovicích

Kurátorská činnost Michala Škody

Výrazná a vysoce kvalitní kurátorská práce Michala Škody (na fotce vlevo) v Domě umění v Českých Budějovicích (Galerii současného umění a architektury) dělá z původně malé regionální galerie jedno z významných center domácí umělecké a v posledních letech především architektonické scény, s významnými mezinárodními přesahy. Unikátní propojení současného umění, architektury a veřejného prostoru přináší inspirativní podněty pro přemýšlení o podstatě architektonické a umělecké tvorby vůbec.

V loňském roce se podařilo v rámci výstavního programu galerie pozvat řadu výjimečných osobností a také například realizovat unikátní a odvážný projekt architekta Jana Šépky nazvaný Vnímání. Nabídl veřejnosti možnost zažít a vnímat prostor galerie i centrálního náměstí s náhle skrytou Samsonovou kašnou (která se tak v podstatě stala znovuobjeveným dílem) jiným způsobem; vedl k zamyšlení nad tím, co pokládáme za důležité součásti a dominanty veřejného prostoru, jak vnímáme některé skryté prostory a nakonec i celé město v rámci každodennosti. Za 24 dní výstavou prošlo 36 tisíc návštěvníků.

Starostové města Litomyšl

Miroslav Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš, Radomil Kašpar

Starostové města Litomyšl po roce 1989 Miroslav Brýdl (na fotce uprostřed), Jan Janeček, Michal Kortyš (vlevo) a Radomil Kašpar si zaslouží uznání a ocenění za svoji soustavnou práci pro město. Vedla ke vzniku mimořádného fenoménu Litomyšle, kde se daří koncepčnímu uvažování o městě i dobré architektuře. Zvláštní ocenění si v této souvislosti zaslouží jejich schopnost spolu komunikovat i poté, co odešli z funkce starosty, což vede ke kontinuitě této práce. Změna starosty neznamená změnu v přístupu k rozvoji města, což je u nás ojedinělý jev.

První porevoluční starosta Miroslav Brýdl se zasloužil o počáteční správné nastavení pravidel a o následný rozkvět města po roce 1989. Díky jeho postojům, názorům a úsilí se posunulo významně vnímání a role architektury ve městě. Jeho snažení vedlo k zápisu zámeckého areálu na seznam světového dědictví UNESCO. Za 12 let v úřadu se zasadil o řadu významných staveb projektovaných špičkovými architekty, z nichž mnohé získaly ocenění. Miroslav Brýdl ani v náročnějších situacích neustával v podpoře architektury a duchovního prostředí. Prokázal, jak důležité je pro město naslouchání městské architektce Zdeňce Vydrové a také spolupráce s dalšími architekty, a dokázal možností využít. Podílel se významně na proměně architektury v Litomyšli jako politik a nyní je stále aktivní i jako občan.

Bourání

Rozhlasový pořad Adama Gebriana

Dlouhodobě vysílaný rozhlasový publicistický pořad připravovaný a moderovaný architektem Adamem Gebrianem představuje výjimečně kvalitní a aktuální přehled všeho důležitého, co se v české architektuře odehrává, formou osobních výpovědí pozvaných hostů. Bourání (bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na Radiu Wave) vzniklo počátkem roku 2009 jako pořad, jehož smyslem bylo představit architekty a jejich práci. Pořad postupně zmutoval v rozhovory s kreativními lidmi z různých oborů, s architekturou volně souvisejících. Původní skepse, že o hmotných, vizuálních věcech, stavbách není možné mluvit v rozhlase, zmizela hned s prvními díly. Moderátor si své hosty sám vybírá z výjimečných a vážených osobností nejen architektonického oboru. Adam Gebrian sám nenavrhuje domy, přesto však propagací kvalitní architektury přispívá k jejich vzniku.