Přes tři miliony korun má na transparentním účtu své kampaně prezidentský kandidát Pavel Fischer. Většina mu přišla ze zahraničí. Mezi sponzory je slavný britský dramatik Tom Stoppard s několika tisícikorunami i německá poradenská firma Fontis s milionem a půl v české měně.

Na kampaň mohou prezidentští kandidáti v Česku přijímat dary ze zahraničí neomezeně, mezi západními zeměmi je to ale unikát. Například v USA či u sousedů na Slovensku a v Polsku, kde se hlava státu také volí přímo, tento způsob financování zákon zapovídá.

V éře, kdy se Evropa obává ovlivňování voleb ze strany Ruska, nemají české úřady jak kontrolovat peníze, které do prezidentské kampaně proudí zvenčí, a prověřovat totožnost dárců.

3,3 milionu

korun získal na kampaň prezidentský kandidát Pavel Fischer, většinou ze zahraničí. Býval velvyslancem ve Francii, pracoval na ministerstvu zahraničí nebo jako poradce armády pro zahraniční politiku.

Životopis a vystupování bývalého diplomata Fischera samy o sobě nevzbuzují pochybnosti. Dlouhá léta strávil na exponovaných a důkladně prověřovaných pozicích ve státní službě a jeho kampaň je proevropská. Ovšem i jeho sponzoři ze "spojeneckého" zahraničí mají zájem otisknout do kampaně svůj pohled na současnou politiku.

"S majiteli firmy Fontis, která sídlí v Německu, jsem osobně jednal v Praze. Zaujala je má kandidatura, oni podporují evropské směřování České republiky," prohlašuje Fischer, mimo jiné bývalý český velvyslanec ve Francii. HN oslovily firmu Fontis sídlící ve Stuttgartu, na zaslané dotazy ale společnost neodpověděla.

U jiného, statisícového daru, který přišel ze Švýcarska, Fischer podle svého vyjádření sám ověřuje původ, protože si není jistý totožností dárce.

Slabiny zahraničních darů jsou zjevné: dají se hůře kontrolovat a mohou vzbuzovat obavy z nežádoucích vlivů na domácí politické hřiště. České zákony je zakazují − pouze ale pro zdejší politické strany a jejich kampaně.

"Zákon o volbě prezidenta dary z ciziny nijak neupravuje. Pro nás je to problematické, protože nemáme žádné zákonné nástroje, jak kontrolovat uvedenou identitu zahraničních dárců, ať už fyzických, či právnických osob," uvádí Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který dohlíží i na prezidentskou kampaň.

Dodal, že dárce mohou prověřovat pouze v českých registrech obyvatel a právnických osob.

Outlý by s ohledem na pravomoce prezidenta uvítal, kdyby financování ze zahraničí prezidentských kampaní v Česku možné nebylo. "Považuji za vhodné, aby se byť jen potenciální hrozba vnějšího vměšování do prezidentské volby skrze financování kampaně minimalizovala," uvedl. Dočkat by se mohl, novelizaci v tomto smyslu chystají piráti, jak HN řekl Vít Šimral, analytik strany a její expert na financování politických kampaní.

Zahraniční sponzoring řeší země různě. Například slovenské předpisy výslovně uvádí, že prezidentský kandidát smí přijímat dary jen od fyzických osob s trvalým pobytem na Slovensku a od právnických osob se sídlem tamtéž. V Rakousku není úplný zákaz, zahraniční dary jsou omezeny částkou 2500 eur, tedy něco přes 60 tisíc korun.

Fischer je zatím jediný z kandidátů, jehož "prezidentské" aktivity významně stojí na penězích ze zahraničí. Problém v tom nevidí. "Příspěvky od mých zahraničních přátel ilustrují můj dosavadní život, který jsem zčásti strávil v zahraniční službě této zemi a při tom poznal mnoho výborných lidí," řekl.