Až se v únoru fyzik Vojtěch Petráček přesune do křesla rektora ČVUT, bude se stěhovat také ze svého současného pracoviště v historickém centru Prahy do Dejvic. Až na vrchol nové "plastové" budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), kde sídlí rektorát ČVUT. Petráček přitom nesouhlasil s tím, jak se financování institutu projednávalo s akademickým senátem.

Volba nového šéfa největší české techniky probíhala ve vypjaté atmosféře. Současný rektor Petr Konvalinka akademiky rozděloval, jeho odpůrci se ho dvakrát neúspěšně pokusili odvolat. Jedním z důvodů byly právě nejasnosti kolem financování budovy CIIRC. Kritikům vadilo rozhodnutí začít stavět nový institut i přesto, že na něj univerzita neměla peníze z operačního programu. S tím souvisely i další výtky, které se týkaly půjček a financování této instituce, které údajně vedlo k vyčerpání finančních rezerv univerzity.

Z pětice kandidátů nakonec zbyli Konvalinka s Petráčkem, současný rektor vypadl a Petráček v posledním, pátém kole získal těsnou nadpoloviční většinu hlasů, kterou potřeboval: 23 z celkových 45 hlasů. Nebojí se ale, že by kvůli tomu byl jeho mandát slabší. "Můj program je výhodný pro celou univerzitu, není důvod, proč by se lidem neměl líbit. Věci začnou fungovat, začneme spolu komunikovat, spolupracovat," věří. Právě špatná komunikace teď školu trápila nejvíc. Na její zlepšení se chce Petráček zaměřit v první řadě.

Vojtěch Petráček (53)

Vystudoval fyziku na ČVUT, poté pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Působí na jaderné fakultě, kde učí částicovou fyziku. Na rektora kandidoval už před čtyřmi lety, ale neúspěšně. Mezi lety 2010 a 2015 zastával post prorektora pro vědu a výzkum. Podílel se na 271 vědeckých pracích v impaktovaných časopisech.

Přestože má CIIRC spoustu kritiků, Petráček rozhodně budovu nehodlá "zbourat". "Jsme rádi, že máme tento ústav," říká, ale dodává, že je potřeba, aby se rektor společně s děkany a řediteli podívali na to, jak tam věci fungují, dozvěděli se o problémech a poté probrali náměty ke zlepšení. Což se dříve nedělo.

CIIRC má k dispozici nejmodernější dostupné technologie a je vnímán jako další z příležitostí, jak by se škola mohla ještě více propojit s byznysem, aby se jí podařilo získat co nejvíce financí ze soukromého sektoru. Petráček chce kontakty s průmyslem rozhodně podporovat. "Ať už je to spolupráce ve výzkumu na zakázku, expertní činnost, nebo i zakládání spin-offů či prodej duševního vlastnictví," uvedl.

Hodlá také pracovat na tom, aby se na techniku hlásilo více lidí, ať už spoluprací se středními a základními školami, nebo účastí na různých akcích. Pozornost chce věnovat také ženám. Rád by u nich viděl větší zájem. Ve svém oboru experimentální jaderné a částicové fyziky si situaci pochvaluje.  "Máme to padesát na padesát, v některých letech přichází i více dívek než chlapců. To nám funguje dobře. Studují tu ženy s dětmi. Na jiných fakultách mají také zařízené hlídání, provozujeme univerzitní školku v Dejvicích. Pomoc studentům a studentkám v rodinném životě ale musíme dále vylepšovat," doplňuje.

ČVUT obecně nemá takový problém s nedostatkem zájemců, ale spíše s tím, aby uchazeči náročné studium zvládli a neodcházeli předčasně. Zavedli proto doučování či mentoring, kdy starší studenti pomáhají těm mladším, a osvědčilo se jim to. "Nejhorší je to s matematikou a fyzikou, ale to je problém celého současného školství," míní. Výuka by podle něj měla být zaměřena víc na abstraktní a systematické myšlení. Tak jako v dobách, kdy absolvoval gymnázium on.