Několik desítek lidí z Česka i zahraničí dostalo v těchto dnech nabídku, aby investovali do těžby lithia. Za nabídkou stojí finanční skupina RSJ, která koupila odkaliště po minulé těžbě cínu a wolframu na Cínovci a v Horním Slavkově na Sokolovsku. RSJ představuje menší a konkurenční projekt vůči hlubinné těžbě lithia, kterou v Krušných horách plánuje australská firma European Metals. Její podnikání se stalo i tématem letošních voleb.

RSJ získalo v roce 2013 podniky Cínovecká deponie a Sanaka Industry, které se přípravě těžby věnují. Skupina do nich už vložila nižší stamiliony korun.

"Ve hře je prodej celého našeho podílu nebo jen jeho části," potvrdil existenci investorského dopisu Libor Winkler, předseda představenstva RSJ. Podle něj chce fond sehnat jednoho či více investorů, kteří přinesou další peníze, nebo zapojit firmy, jež mají zkušenosti se zpracováním lithia.

7500 tun

je množství lithia, které je možné vytěžit z písků v odkališti po těžbě cínu a wolframu na Cínovci a v Horním Slavkově. Z něj by šlo zpracováním získat asi 40 tisíc tun lithného karbonátu.

RSJ předpokládá, že by mohlo nové partnery získat během příštího roku. "Netlačí nás čas a vidíme, že lithium má mnohem větší cenu, než když jsme do projektu vstupovali," řekl Winkler.

Zároveň zopakoval, že RSJ nezměnilo svoje úmysly a nehodlá samostatně investovat do hlubinné těžby ani do závodu na zpracování lithného karbonátu − bílého prášku, který se musí z vytěžené rudy chemicky získat a s nímž se potom obchoduje. Prodej lithia na burze kovů jako třeba u mědi nebo zinku zatím neexistuje. Lithium se obchoduje pomocí dlouhodobých kontraktů, jimiž si výrobci jako Tesla či Apple dodávky zajišťují.

Tuna karbonátu se letos v létě vyšplhala podle společnosti Benchmark Minerals na 14 tisíc dolarů. V případě lithia RSJ z odkališť jde ale pouze o lithné slídy (cinvalit), které jsou mnohem levnější, protože jsou jen mezistupeň na cestě k lithnému karbonátu.

Většina lithia používaného do baterií pro elektromobily, mobily nebo úložiště elektřiny nyní pochází z Austrálie nebo Chile. Významné světové zásoby jsou ale také v Česku, kde je aktivní European Metals, která přes českou firmu Geomet vlastní průzkumnou licenci pro oblast Cínovce. Hlubinnou těžbu předpokládá po roce 2023 a ročně chce získat surovinu pro až 21 tisíc tun zpracovaného lithného karbonátu.

Výhodou RSJ je, že může být schopné dodávat lithium na zpracování pro karbonát v mezidobí, než se rozběhne hlubinná těžba v české nebo německé části Cínovce či v srbských a mexických ložiscích. "Chceme být první, kdo začne v Česku vytěžené lithium nabízet. Pokud půjde vše dobře, můžeme teoreticky začít už za dva roky," odhaduje Libor Winkler z RSJ, které má pro odkaliště na Cínovci už povolení k těžbě a hornické činnosti a letos v srpnu získalo také povolení EIA pro Horní Slavkov. Místní obyvatelé se tady obávali zvýšení dopravy ve městě, a proto RSJ souhlasilo dopravovat rudu železniční vlečkou.

Těžba v odkalištích je mnohem jednodušší a levnější. Není třeba budovat šachty, stačí jen s pomocí bagrů znovu "prosít" písek, který obsahuje lithné slídy, a ty pak získat rozplavováním rudy a "vytáhnutím" kousků kovu pomocí magnetů. Investice do separační linky na Cínovci, která to dokáže, bude činit zhruba 100 milionů korun.

Pro RSJ je ekonomicky důležité, aby těžba probíhala v obou odkalištích. Halda na Cínovci, pro niž má RSJ povolení, obsahuje necelou třetinu celkem z 7500 tun lithných slíd, které lze z obou odkališť získat. Mnohem větší množství kovu (5400 tun) je v Horním Slavkově, kde by se mělo těžit až 13 let. Z obou odkališť lze dalším zpracováním získat asi 40 tisíc tun karbonátu.