Evropské a české banky budou v následujících letech přicházet o část služeb, na kterých nyní vydělávají peníze. Připravit je o ně mohou mimo jiné velké nadnárodní společnosti, které se budou chtít v oblasti finančnictví prosadit samy. Příkladem ze zahraničí je internetový obchod Alibaba, který už v Číně začal v oblasti plateb díky své mobilní aplikaci zákazníky bankám přebírat.

Pravděpodobně ještě větší ohrožení zatím výsadního postavení českých bank na trhu ale přijde ze strany mladých technologických společností, takzvaných fintechů. Na Nový rok vstoupí v platnost evropská směrnice PSD 2, podle které budou banky muset poskytovat svoje data o zákaznících také třetím stranám.

Podle Tomáše Kadlece, který má v technologické společnosti IBM na starosti rozvoj obchodu s finančními institucemi, budou ale fintechy pro banky zároveň příležitostí, protože jim umožní oslovit více zákazníků nebo nahradit příjmy ze ztracených služeb zcela novými produkty.

Například mohou bankám pomoci lépe odhadovat, zda bude zákazník řádně splácet úvěry. "Žádosti o půjčku se dosud posuzovaly na základě minulosti, kterou klient u banky měl, a také podle jeho záznamů v registrech. Nyní se ale objevují zcela nové způsoby, jak riziko klienta ohodnotit," říká Kadlec.

Jako příklad uvádí sociální sítě, data telefonních operátorů, historie nákupů na internetu nebo také nově dostupná data ostatních bank díky směrnici PSD 2. "Je spousta podnikatelů a živnostníků, kterým banky nyní peníze neposkytnou, protože jejich staré modely ukazují, že takto se zkrátka nepůjčuje. Ti lidé přitom mohou být schopni peníze vydělat a včas splácet půjčku, i když na to jejich aktuální daňové přiznání zrovna neukazuje," popisuje Kadlec část trhu, která by se mohla bankám nově otevřít. "Peníze jako celek z bankovního sektoru nezmizí. Je ale otázka, kdo si je vezme. Zda to budou banky, nebo mladé technologické firmy."

Pravděpodobné je podle Kadlece také to, že se bankovní služby budou díky působení fintechů dělit na menší segmenty, takzvané mikroservisy. Jedna fintechová firma se bude zabývat například pouze investováním, jiná se zaměří na okamžité platby, třetí nabídne půjčky. Taková specializace jim umožní dotáhnout daný mikroservis do mnohem většího detailu a poznat zákazníka lépe než banky, jež nabízejí kompletní portfolio produktů.

Banky čekají akvizice

Možností, jak se k přicházejícím změnám trhu postavit, mají banky podle Kadlece několik. Od stvoření vlastní sesterské či dceřiné společnosti, jež nebude svým způsobem fungování a myšlením svázána s matkou a nabídne klientům zcela nové služby, přes spolupráci s fintechy až po jejich akvizici. "Na banky vznikne nový tlak, protože rozhodnout, kterou startupovou službu je výhodné koupit, začlenit do organizace a přitom ji tím nezahubit, je nelehký úkol, jenž byl dosud doménou rizikového kapitálu," říká Kadlec.

Na jedné straně bude muset být mladá fintech firma už dost velká na to, aby se o ní bankovní domy mohly dozvědět a přesvědčit se, že je její produkt životaschopný a bance se hodí. Na druhou stranu ale nesmí přijít snaha o akvizici příliš pozdě, protože se může stát, že v té době už bude firma příliš drahá, koupí ji někdo jiný nebo bude mít zajištěné financování jinak a o spolupráci s bankou už nebude stát.

Tomáš Kadlec (36)

Svoji kariéru začal v menší anglické konzultační firmě, kde šest let pracoval na transfor-mačních projektech pro bankovní instituce na Blízkém východě, v Malajsii nebo na Ukrajině. Poté přešel do technolo-gické firmy Logica (později CGI), odkud zamířil v roce 2014 do IBM. Na starosti má rozvoj obchodu s finančními institucemi a hledání vhodných technologií pro zlepšení jejich fungování

Podle Kadlece ale banky nyní při stávajících firemních kulturách a organizačních strukturách nemají schopnost správně odhadnout, který fintech koupit a kdy. "Budou se to muset nejdříve naučit, stejně jako se to musela naučit IBM, která ve své více než stoleté historii také dramaticky změnila to, na čem vydělává," odkazuje Kadlec na to, jak se z tradičního výrobce počítačů a dalších přístrojů stal díky řadě akvizic a strategických změn mnohem více poskytovatel služeb.

Klíčová je důvěra

I když jsou technologie jedním z hlavních hybatelů změn v bankovnictví, když právě díky nim vznikají zcela nové služby, nebudou podle Kadlece pro banky klíčovým nástrojem, jak získat před konkurencí náskok. "Banka musí být především schopná odhadnout, na které službě bude možné vydělávat. Technologie se pak dají vždy vytvořit nebo koupit. Nemůžeme ale čekat, že finanční dům vymyslí něco tak přelomového, jako byl smartphone, a díky tomu získá náskok. To není jeho doména," říká Kadlec.

Pozice českých bank z pohledu inovací a přicházení se zcela novými řešeními navíc není podle Kadlece výhodná ani proto, že je tuzemský trh příliš malý. "Velké české banky nemají oddělení výzkumu a vývoje, do kterého by se vyplatilo investovat, protože na tak malém trhu není jednoduché získat potřebnou návratnost. Přelomové novinky vymyslí jinde. U nás je to spíše o rychlosti, kterou inovace přejmeme," popisuje.

Nejen české banky si při zavádění novinek a navazování spolupráce s fintechy budou muset zároveň pohlídat bezpečnost osobních dat klientů, aby neztratily jejich důvěru. "Dokud nenastane nějaký závažný problém, bude důvěra v bankovní sektor všeobecná a nebude tolik spjata s konkrétní značkou. Jakmile se ale problém objeví, lidé začnou přemýšlet o tom, komu vlastně mají věřit. Pak to naopak bude hodně o značce," říká Kadlec.

Pro zachování důvěry v banky bude po příchodu fintechů podle Kadlece důležitá také regulace. "Inovátoři jsou inovátory proto, že se nebojí víc riskovat a přicházet s novinkami. V jejich DNA je větší odvaha, což ovšem nejde moc dohromady se zodpovědností. Jenže bankovnictví je velmi citlivá oblast, kde musí být bezpečnost dat na prvním místě. Proto musí existovat třetí strana, která říká, co už není přípustné," popisuje Kadlec.