Vloni se jim na výročí 17. listopadu podařilo dostat do ulic Prahy a dalších českých měst desítky tisíc lidí. Letos chtějí organizátoři Festivalu svobody na tento úspěch navázat.

Na akci, kterou pořádá několik občanských iniciativ, si Češi připomenou pád komunismu v roce 1989 i význam demokracie a svobody. Součástí programu budou koncerty nejrůznějších umělců, proslovy významných českých osobností či karnevalový průvod. Mezi hlavními řečníky se objeví politik Petr Pithart, ekonom Tomáš Sedláček či literární historik a kritik Martin C. Putna.

"Celé je to zaměřené na to, že letos více než kdy jindy by se lidé měli semknout a podpořit svobodu a demokracii. Zní to jako planá slova, ale vzhledem k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny je důležité upozornit na současná rizika pro demokratický systém," objasnila cíl mluvčí festivalu Tereza Kunová.

Za festivalem stojí šest občanských iniciativ, jejichž cílem je prosazovat demokratické principy a hodnoty. Každá z iniciativ má na starosti svoji část programu na určitém místě. Například již tradiční setkání k uctění památky 17. listopadu na Albertově pořádá Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy. Podle organizátorů by na Albertově měl i letos vystoupit rektor UK Tomáš Zima a další významné osobnosti akademické a veřejné sféry.

Pro účastníky Festivalu svobody je však připraven také kulturní program na Národní třídě, kde proběhne pouliční slavnost Korzo Národní, jež nabídne nejrůznější divadelní představení, koncerty či autorská čtení.

Součástí programu je také satirický průvod s názvem Sametové posvícení a letošním heslem Toto není kachna. Od památníku obětí komunismu na Újezdě vyrazí průvod nazvaný Pravda nemá alternativu, jenž odkazuje na rostoucí trend šíření dezinformací v současné společnosti.

Právě boj s populismem, extremismem a dezinformacemi je jedním z hlavních pojítek všech akcí festivalu. "To jsou ty hlavní apely. Demokracie je křehká věc, za kterou musíme neustále bojovat, abychom se jednoho dne nevzbudili a nezjistili, že nás určité skupiny obyvatel o ni připravily," doplnila Kunová.

Oba průvody svou cestu zakončí na Václavském náměstí, kde si návštěvníci budou moci poslechnout například hudební vystoupení Jiřího Schmitzera či Laca Decziho. Nedílnou součástí slavnostního zakončení festivalu na Václavském náměstí budou také proslovy významných českých osobností.

Akci Festival svobody podpoří svým vlastním programem také další česká a moravská města, jako jsou například Děčín, České Budějovice, Rožnov pod Radhoštěm. Další města své programy zatím dokončují.