Ve svém zápase o to, aby se do Prahy z Londýna přestěhovali špičkoví odborníci dohlížející na bankovnictví, může Česko použít další argument. Jiná evropská agentura, která v Praze už pět let funguje, má výborné výsledky. Jde o agenturu GSA, která má mimo jiné na starosti evropský navigační systém Galileo.

Úspěch GSA může Česko využít ve snaze získat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Ten se musí z Londýna odstěhovat kvůli chystanému brexitu. Kromě Prahy má zájem ještě sedm dalších evropských měst, například Frankfurt, Vídeň, Paříž nebo Dublin.

Činnost několika desítek evropských agentur pravidelně hodnotí Evropská komise. GSA z něj vyšla jako jedna z nejlépe fungujících agentur v rámci celé Evropské unie. O výsledcích hodnocení, které jsou zatím neveřejné, HN informoval výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. "Jsou to pro nás velmi pozitivní závěry," říká des Dorides.

180 lidí

pracuje pro Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Česko ho chce přestěhovat do Prahy.

Česká vláda chce ostatní země EU přesvědčit, že stejně úspěšně může v Praze fungovat i bankovní agentura EBA. Ta má na starosti dohled nad celým evropským bankovním sektorem.

"České šance nejsou špatné," tvrdí Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro kandidaturu Prahy na sídlo EBA. Evropská komise, která nabídky zájemců posuzovala, ocenila, že Praha agentuře nabízí dostatečné prostory a také dobrou dopravní dosažitelnost. Naopak české nabídce vytkla nedostatky v dostupnosti školek nebo lékařské péče pro zaměstnance agentury.

O tom, kam se EBA z Londýna přestěhuje, mají 20. listopadu hlasovat zástupci všech zemí unie kromě Británie. Pro Česko je výhodou, že nejprve budou rozhodovat o novém sídle Evropské lékové agentury (EMA), která se z Londýna rovněž musí stěhovat. O tu je ale výrazně vyšší zájem než o agenturu EBA, například proto, že zaměstnává víc lidí a je na ni navázán rozsáhlý farmaceutický výzkum.

"Pokud lékovou agenturu získá velká západní země, budou české šance na zisk EBA hodně vysoké," tvrdí Karel Dobeš. Rozhodování v EU se obvykle řídí i geografickou vyvážeností. Kdyby EMA zamířila na západ a do velkého státu, EBA by se naopak mohla přestěhovat víc na východ. Kromě Česka o ni má z "nových" členských zemí zájem už jen Varšava. Ale její šance jsou vzhledem k současným napjatým vztahům mezi Polskem a EU velmi malé.

Agenturu EMA chce Bonn, Milán, Amsterodam nebo Barcelona. Ale kandiduje na ni i slovenská Bratislava. Pokud by zvítězila, "můžeme na EBA zapomenout", konstatuje Dobeš. Přestěhování obou ceněných agentur do zemí bývalého Československa je nereálné.

Česko si se Slováky navzájem slíbilo podporu při hlasování. Kromě toho má Praha podle informací HN přislíbené hlasy Maďarska a vyjednává například i s Nizozemskem, Chorvatskem nebo Portugalskem.

Jednou z nevýhod české či slovenské kandidatury je fakt, že zaměstnanci EBA i EMA by si museli v Praze i v Bratislavě zvyknout na výrazně nižší platy, než mají v Londýně. Odměňování pracovníků evropských agentur se řídí životními náklady ve městě, kde působí.

Nicméně do rozhodování o stěhování zaměstnanci agentur mluvit nemohou.