Letošní Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR navštívilo na 400 zástupců firem, předseda vlády, čtyři ministři, zástupci politických stran a další významní hosté. Prezident Svazu Jaroslav Hanák poděkoval firmám a jejich zaměstnancům za úspěšný vývoj ekonomiky: "Česká republika se nachází podle Světového ekonomického fóra na 31. místě konkurenceschopnosti ze 137 sledovaných zemí. Chci, abychom se zařadili do TOP 20. Naše pozice v celkovém hodnocení se sice zlepšuje, stále ale zaostáváme v kvalitě institucí, infrastruktuře nebo vzdělávacím systému. Alarmující je i úroveň českého technického vzdělávání a nedostatečná spolupráce firem a univerzit," zhodnotil Hanák.

Prezident Svazu na Směnu pochválil vládu za zákon o veřejných zakázkách či novelu insolvenčního zákona. V oblasti sociálních systémů pak pozitivně hodnotil nerušení karenční doby a zavedení úprav ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, jako například zavádění e-neschopenky či ulehčení administrace exekucí. Kvitoval i řešení nedostatku pracovní síly pomocí Režimu Ukrajina nebo projektem regionální mobility. Zlepšení vidí mimo jiné i v proexportní podpoře ze strany státu.

Hanák naopak kritizoval například dopravní infrastrukturu v ČR nebo neustálý resortismus při tvorbě legislativy. Dále upozornil, že vláda stále nevyřešila, jak bude financovat regionální školství. Stát vyzval, aby začal s osvětou k Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).