Letošní Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR navštívilo na 400 zástupců firem, předseda vlády, čtyři ministři, zástupci politických stran a další významní hosté. Prezident Svazu Jaroslav Hanák poděkoval firmám a jejich zaměstnancům za úspěšný vývoj ekonomiky: "Česká republika se nachází podle Světového ekonomického fóra na 31. místě konkurenceschopnosti ze 137 sledovaných zemí. Chci, abychom se zařadili do TOP 20. Naše pozice v celkovém hodnocení se sice zlepšuje, stále ale zaostáváme v kvalitě institucí, infrastruktuře nebo vzdělávacím systému. Alarmující je i úroveň českého technického vzdělávání a nedostatečná spolupráce firem a univerzit," zhodnotil Hanák.