Na vývoji robotického tankování se podílela každá firma určitým způsobem. "Hejplik, respektive Czech Innovation Group, je nositelem know-how tankovací hlavy a konceptu jako takového. Vymysleli jsme, jak bude fungovat, jaká bude její logika a robota jsme také naprogramovali. Adast nám hlavu propojil s tankovacím stojanem a pistolemi a Fanuc dodal robota jako takového," vysvětluje spojení sil Kateřina Gazárková, ředitelka společnosti Hejplik.