Siemens je na veletrhu každý rok již od jeho založení. S čím letos přicházíte?

Oblastí, na kterou se Siemens dlouhodobě zaměřuje, je digitalizace - produktu, výrobního procesu i následného provozu daného výrobku. Soustředíme se na takzvaná digitální dvojčata, která dávají dohromady kompletní digitální obraz výrobku a umožňují zvýšit flexibilitu výroby a zkrátit inovační cyklus. A tak jako lze vytvořit digitální dvojče výrobku, můžeme vytvořit i virtuální model celého výrobního procesu. Ve virtuálním prostředí je možné nejen vytvářet prototypy, ale také simulovat jejich funkčnost a provozní parametry.

Letos přinášíme nová digitální řešení pro výrobce a koncové uživatele obráběcích strojů a pokrýváme celé portfolio od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů, přes řídicí systémy po monitoring a sběr dat či cloudové služby. Náš ekosystém je na trhu skutečně unikátní, protože pokrývá celý životní cyklus od prvotního návrhu stroje přes jeho vykonstruování, až po uvedení do provozu a zajištění servisu.

Hovoříte o digitalizaci a tzv. Průmyslu 4.0, jsou na ně české podniky připraveny?

Je důležité, aby si management českých podniků uvědomil, že investice do moderního způsobu výroby zajišťuje dlouhodobou konkurenceschopnost a přežití firmy na trhu. Ten, kdo do své výroby nebude implementovat prvky moderní výroby, na trhu nepřežije. Nebude konkurenceschopný a nebude moci dostatečně pružně reagovat na poptávku svých zákazníků. Digitalizace výroby na principech Průmyslu 4.0 totiž umožňuje propojení digitálního a reálného světa a nabízí zcela nové obchodní modely a nové principy výroby. Například dnes tolik zmiňovaný 3D tisk, tedy aditivní výroba a využití principu digitálního dvojčete, umožňují vyrábět mnohem flexibilněji, individualizovaně a zcela na míru dle přání zákazníků. Je třeba si uvědomit, že digitalizace umožňuje firmám vyvíjet nové produkty rychleji, vyrábět efektivněji a přitom kvalitněji.

Vlak Průmyslu 4.0 je rozjetý a české podniky si musí dát pozor, aby jim neujel. My sami se snažíme jít příkladem, postupně svých 7 závodů, které v České republice máme, podle principů Průmysl 4.0 modernizujeme. Nástup digitalizace a Průmyslu 4.0 není tématem jen pro velké firmy, týká se i těch malých. Jde o to, kdo bude rychlejší.

Pokud bych měl uvést konkrétní příklad firmy, která díky digitalizované výrobě na principu Průmyslu 4.0 zcela filozofii výroby změnila, je to třeba automobilka Maserati. Zde díky zavedení digitálních řešení došlo ke zkrácení doby potřebné k uvedení nového modelu Ghibli na trh na 16 měsíců a čas na vývoj se snížil o 30 %. Kapacita výroby se ztrojnásobila.

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2016 obrat přes 29 miliard Kč.

Co byste českým firmám, které o digitalizaci uvažují, poradil?

Každá firma by měla nejprve přemýšlet o tom, kde chce za několik let být, zda její obchodní modely odpovídají budoucím potřebám zákazníků. Jestli jim odpovídá flexibilita a rychlost dodání výrobků na trh, jestli hrozí, že její výrobky na trhu nahradí jiné a podobně. A poté potřebují poradit od někoho, kdo rozumí principům Průmyslu 4.0 a pomůže jim sestavit takový implementační plán, který je nepovede ke zbytečným investicím v samotném počátku. Naopak jim pomůže vystavět vlastní digitální cestu složenou z postupných kroků. Ta je pak i dobře ekonomicky realizovatelná, díky uspokojivé době návratnosti.

Někteří kritici zastávají názor, že při nahrazování živé pracovní síly strojem by stroj měl být zdaňován podobně jako člověk. Jak se na to díváte?

Jde nejspíš o nepochopení toho, co se ve světě, a nejen ve světě techniky, odehrává. Robotizace samozřejmě způsobí zrušení některých pracovních míst, ale jiná, nejspíš ale s vyššími nároky na kvalifikaci, vytvoří. Postupně se celá společnost mění směrem k novým paradigmatům, vzděláváním počínaje a názorem na práci jako takovou konče. Stejně jako na Průmysl 4.0 je třeba se připravovat na Společnost 4.0. A tady se trochu obávám, že právě společenské změny poněkud zaostávají za vývojem techniky. Uvádí se, že 60 % dětí, které nedávno nastoupily do první třídy, bude zastávat pracovní pozice, které dnes neumíme ještě ani pojmenovat. Ale tak tomu bylo téměř při každém technologickém skoku v historii.