Siemens je na veletrhu každý rok již od jeho založení. S čím letos přicházíte?

Oblastí, na kterou se Siemens dlouhodobě zaměřuje, je digitalizace - produktu, výrobního procesu i následného provozu daného výrobku. Soustředíme se na takzvaná digitální dvojčata, která dávají dohromady kompletní digitální obraz výrobku a umožňují zvýšit flexibilitu výroby a zkrátit inovační cyklus. A tak jako lze vytvořit digitální dvojče výrobku, můžeme vytvořit i virtuální model celého výrobního procesu. Ve virtuálním prostředí je možné nejen vytvářet prototypy, ale také simulovat jejich funkčnost a provozní parametry.