V letošním roce v Brně najdeme expozice Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni, kterou prezentuje výzkumné centrum Fakulty strojní pod názvem Regionální technologický institut.

Technická univerzita v Liberci

Expozice univerzity z Liberce se dělí na tři části. Vše, co souvisí s nanovlákny, je výsledkem společné práce Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Fakulty textilní a kateder textilních a jednoúčelových strojů a výrobních systémů a automatizace Fakulty strojní.