Na 59. mezinárodním strojírenském veletrhu se kromě výrobců a dodavatelů prezentují i tři české kraje, které představují podnikatelské příležitosti ve svém regionu.

Moravskoslezský kraj

Snahou je pomáhat malým a středním podnikům a především pak obyvatelům.

Prezentovat přednosti svého regionu, vyvrátit zakořeněnou představu mnohých, že se jedná jen o oblast uhlí a ocele, představit své partnerské organizace a také nabídnout pomoc malým a středním firmám si klade za cíl na MSV ve své expozici Moravskoslezský kraj.

Návštěvníkům nabízí řadu propagačních materiálů. Tak třeba od Agentury pro regionální rozvoj, která pomáhá českým i zahraničním firmám s umístěním investic a se zlepšováním podmínek pro jejich působení v kraji. Obdobné cíle má také Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Jeho program Expand pomáhá malým a středním soukromým podnikatelům překonat bariéry bránící dalšímu rozvoji jejich firem a sejmout z nich značnou část rizik spojených s jejich řešením. V neposlední řadě expozice představuje záměr nazvaný Moravskoslezský kraj bude chytřejší. Ten odpovídá na otázku "Čeho chceme dosáhnout za 10 až 20 let." Jde v něm o vytváření nejlepších příkladů využití ICT technologií a inovací, šetřit s jejich pomocí obyvatelům kraje čas a peníze, a současně zvyšovat kvalitu prostředí, ve kterém žijí. Kraj se chce stát exportérem chytrých řešení v rámci ČR i do celého světa. "Chytřejší kraj" hodlá zvýšit atraktivitu regionu, a zastavit tak odliv mladých, talentovaných a vzdělaných obyvatel.

Prostory stánku MSK využívají také čtyři firmy - Argutec z Ostravy, MSV Elektrotechnika ze Studénky, Kovok z Kopřivnice a Alubra z Krnova, které představují své výrobní programy a další aktivity.

Expozice Moravskoslezského kraje je v pavilonu Z, stánek číslo 128.

Ústecký kraj

Pohled do expozice Ústeckého kraje.
Pohled do expozice Ústeckého kraje.
Foto: Jan Symon

Ústecký kraj prezentuje na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu katalogy investičních příležitostí, představuje web invest-uk.cz s databází průmyslových hal, průmyslových zón a brownfieldů. Jako doplněk nabízí návštěvníkům i regionální potraviny a materiály z cestovního ruchu jako průvodce, mapy a další.

"Původně jsme výstavní prostory na MSV nabídli menším podnikatelům, kteří by si svou expozici nemohli dovolit. Zájem ale nebyl takový, jaký jsme očekávali, a proto jsme to vzali do vlastních rukou," popisuje referent Krajského úřadu Ústeckého kraje Vít Kaška.

V Ústeckém kraji se nachází velký potenciál pro rozvoj podnikání. "Máme spoustu prostoru ve strategických zónách a brownfieldech. Potenciál je i v oblasti lidských zdrojů, který se snažíme ještě povzbudit podporou spolupráce zaměstnavatelů a středních škol tak, aby studenti byli co nejlépe připraveni na budoucí povolání," doplňuje Kaška s tím, že další formou podpory podnikání je právě web invest-uk.cz, kde mohou lidé zdarma nabídnout volné plochy k podnikání a kraj také vypisuje dotační program pro začínající podnikatele.

"Zájem návštěvníků na MSV den po dni roste, samozřejmě se nemůžeme srovnávat velkými vystavovateli, ale určitě jsme spokojeni," uzavírá Kaška.

Expozice Ústeckého kraje je v pavilonu V, stánek číslo 27.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj vystavuje společně s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci a s městem Olomouc. "Propagujeme hlavně strategické rozvojové plochy v našem regionu, které máme přehledně zpracované v brožurách. Zároveň prezentujeme i personální potenciál, který představují právě absolventi univerzity," popisuje Olga Jedličková z Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Číslem jedna jsou v Olomouckém kraji připravované průmyslové zóny - zejména a průmyslová zóna v Přerově u letiště Bochoř a dvě zóny v Prostějově, který je díky napojení na dálnici velmi žádaný.

"Mezinárodního strojírenského veletrhu se účastníme už po několikáté, necílíme úplně na běžného návštěvníka, ale máme zájem o zástupce firem se zájmem investovat v našem kraji. Jsem velmi překvapená, že letos jsme na MSV měli už několik klientů s konkrétními plány na podnikatelské prostory v našem regionu a jsem přesvědčená, že dojde k jejich realizaci," uzavírá s úsměvem Olga Jedličková.Expozice Olomouckého kraje je v pavilonu Z, stánek číslo 123.