Agentura CzechTrade vyplácí v rámci projektu Zvýhodněné služby až padesát tisíc korun malým a středním firmám, které poptají designéry z jejich databáze. Cílem je podpora českých designérů při spolupráci s firmami.

"Celý tento program má podpořit firmy, aby se na české designéry obracely. Jde o jakousi finanční pobídku pro prvotní kontakt mezi společností a designérem, ze kterého se poté může vyvinout dlouhodobá spolupráce," vysvětluje Lenka Hromková, která má projekt Zvýhodněné služby v agentuře CzechTrade na starosti. A významný český designér Michal Červa dodává, že tento podpůrný program má smysl právě v tom prvním oťukávání. "Pro firmu jsou důležité náklady na cokoliv a design není výjimkou. Zakázka na zkoušku může mít hodnotu třeba sta tisíc a agentura padesáti tisíci přispěje. Pokud je zákazník s výsledkem spokojený, domluví se s designérem na spolupráci za komerční a odpovídající cenu."

Postup v rámci Zvýhodněné služby je takový, že pokud chce firma spolupracovat s designérem, může nahlédnout do katalogu průmyslových a produktových designérů CzechTrade a nějakého si vybrat. Designér poté provede analýzu současného designu, definuje budoucí změny, kde navrhne tři skicy. "Poté, co zákazník vybere variantu, designér vytvoří rámcový harmonogram na změnu, stanoví finanční analýzu, projekt rozpracuje a nakonec vytvoří i 3D model či počítačovou vizualizaci. Výsledkem spolupráce by měl být funkční prototyp," říká Lenka Hromková.