Agentura CzechTrade vyplácí v rámci projektu Zvýhodněné služby až padesát tisíc korun malým a středním firmám, které poptají designéry z jejich databáze. Cílem je podpora českých designérů při spolupráci s firmami.

"Celý tento program má podpořit firmy, aby se na české designéry obracely. Jde o jakousi finanční pobídku pro prvotní kontakt mezi společností a designérem, ze kterého se poté může vyvinout dlouhodobá spolupráce," vysvětluje Lenka Hromková, která má projekt Zvýhodněné služby v agentuře CzechTrade na starosti. A významný český designér Michal Červa dodává, že tento podpůrný program má smysl právě v tom prvním oťukávání. "Pro firmu jsou důležité náklady na cokoliv a design není výjimkou. Zakázka na zkoušku může mít hodnotu třeba sta tisíc a agentura padesáti tisíci přispěje. Pokud je zákazník s výsledkem spokojený, domluví se s designérem na spolupráci za komerční a odpovídající cenu."