Indie je letošním hlavním partnerem MSV, a proto není divu, že má k dispozici velké množství prostoru v pavilonu A1. Kromě prezentací desítek lokálních indických firem tam návštěvníci naleznou také stánek Asociace malých a středních podniků, který má spolu s agenturou CzechTrade na starosti projekt nazvaný Český podnikatelský inkubátor.

Co si pod tímto termínem představit? Podle Ivana Kameníka, ředitele pobočky CzechTrade v indickém Bangalore, jde o kancelářskou budovu, ale ne ledajakou. Je to prostor, ve kterém si mohou čeští podnikatelé pronajmout kanceláře za ceny, které by v rámci komerční poptávky v Indii nesehnali. "Navíc zde máme kancelář i my, takže jsme exportérům neustále nablízku a snažíme se jim pomoci v navázání prvotních kontaktů." Což spočívá v tom, že agentura CzechTrade vyhledává a oslovuje indické firmy, nabízí jim možnosti spolupráce, propojení s českou stranou a hlavně také kontroluje serióznost. Existují sice různé databáze indických firem a společností, ale ty jsou často neúplné a neaktuální. "Takže se při hledání spoléháme hlavně na kontakty, které máme díky spolupráci s tamními asociacemi a cechy, které sdružují malé a střední podnikatele. Oni nám na požádání dodávají kontakty na firmy, které by oborově mohly spolupracovat s našimi firmami," vysvětluje Ivan Kameník mechanismus, jakým se podnikatelé z opačných stran světa setkávají.