čtvrtek 12. 10. 2017

8.00-13.15 hod.

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 2017 - POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODY NA STROJÍCH

Místo konání: Pavilon P, sál P4, sekce c+d
Odborný garant: LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, František Kosmák, tel. +420 775 933 894, e-mail: seminare@lpe.cz
Organizační zajištění: LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, Ing. Jitka Hřebačková, tel.: +420 775 933 894, e-mail: seminare@lpelektro.cz, www.lpelektro.cz
Vložné: 1 050 Kč

Program:
požadavky na dokumentaci, dokumenty k instalaci, schémata (přehledová, funkční, obvodová, ...)
rozváděče nn - konstrukce, pracovní a provozní podmínky, pevné a odnímatelné části, spínací přístroje a součásti, obvody, vodiče, EMC,
ověřování návrhu, ověření podle čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2: 2007, postupy podle ČSN 33 2000-6 ed.2,
návrh stroje a odhad rizik, bezpečnost strojních zařízení,
bezpečnostní části ovládacích systémů, funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů a další
Přednášející: František Kosmák

9.00-17.00 hod.

PREZENTACE O POUŽITÍ DATABÁZE MADB (MARKET ACCESS DATABASE) - INFORMACE O VSTUPNÍCH PODMÍNKÁCH NA TRHY NEČLENSKÝCH ZEMÍ EU

Místo konání: Stánek MPO, pavilon P, st.č. 90
Organizační zajištění: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Vladimír Bomberovič, tel. +420 224 852 919, e-mail: bomberovic@mpo.cz

Program:
Prezentaci bude možno zhlédnout na stánku MPO, jejím cílem je podat firmám informaci o databázi, ve které zdarma naleznou podmínky pro export zboží na všechny důležité světové trhy. Individuální konzultace na stánku MPO. Možnost vyzkoušení Market Access Database pro návštěvníky veletrhu.

9.15-13.30 hod.

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ: POSOUZENÍ RIZIKA, FUNKČNÍ BEZPEČNOST A ZMĚNY V HARMONIZOVANÝCH NORMÁCH

Místo konání: Pavilon E, sál E3
Odborný garant: Bc. Jaroslav Bubeníček - ElektroPrůmysl.cz, Holzova 2846/23, 628 00 Brno, tel. +420 608 883 480, e-mail: jb@elektroprumysl.cz
Vložné: 650 Kč

Program:
9.15-9.30 Zahájení semináře
9.30-10.15 Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12100 - základní pojmy, principy, obsah a požadavky. Postupy při navrhování ochranných opatření - třístupňová metoda.
10.15-11.00 Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti - aplikace platných harmonizovaných norem.
Aplikace ochranných opatření k zajištění bezpečnosti dle ČSN EN ISO 12100 a požadavků "NOVÝCH" norem ČSN EN ISO 13850 (Nouzové zastavení), ČSN EN ISO 14120 (Ochranné kryty) s návazností na ČSN EN ISO 13857 (Bezpečné dosahové vzdálenosti do nebezpečných prostorů strojů) a ČSN EN ISO 14119
(Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty).
11.25-12.30 Novinky v legislativě - normy ČSN EN ISO 13849-1 a normy ČSN EN ISO 12100 a oblasti, kam v budoucnu budou směrovat, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů a jejich ověřování.
12.30-13.20 Praktické příklady pro pomoc s výpočtem rizik pomocí softwaru zdarma Safety Automation Builder a Sistema.
Praktické ukázky komplexního vytváření posouzení rizik pomocí softwaru RASWin v souladu s požadavky výše uvedených harmonizovaných norem.
13.20 - 13.30 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

Přednášející:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety
Technician 094/14 (dopolední blok)
Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11 (odpolední blok)

9.30-13.00 hod.

MŮŽE ČESKÁ ENERGETIKA EXISTOVAT PO ROCE 2030 BEZ VÝZNAMNÉHO PODÍLU KONVENČNÍCH ZDROJŮ (UHLÍ, JÁDRA A ZEMNÍHO PLYNU)?

Místo konání: Pavilon E, sál E4
Odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7,
Ing. Jan Klas, MBA, tel.: +420 266 753 565, e-mail: klas@csze.cz
Organizační zajištění: Český svaz zaměstnavatelů v energetice,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7,
Ing. Zdeněk Zörkler, tel: +420 728 010 739, e-mail: zorkler@csze.cz

9.30-13.30 hod.

POSUZOVÁNÍ SHODY A POŽADAVKY NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Místo konání: Pavilon RHK Brno, Výstaviště 1, Brno
Odborný garant: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ing. Josef Pacovský
Organizační zajištění: RHK Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno, Jana Šindelková, tel. +420 532 194 922, e-mail: sindelkova@rhkbrno.cz

Program:
- Zákon č. 90/2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
Aktuální legislativa ES a ČR - nový legislativní rámec ES
Dovozce a distributor - nová odpovědnost hospodářských subjektů
Nové směrnice ES související s oblastí strojních zařízení (PED, LVD, EMC)
Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky
- NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)
Oblast platnosti
Oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
Základní požadavky na strojní zařízení
Posuzování rizik
Technická dokumentace
Návod k používání
ES prohlášení o shodě a Prohlášení výrobce neúplného strojního zařízení
Postupy posuzování shody
- Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky, Harmonizované normy
Závaznost
Rozdělení
Příklady často používaných harmonizovaných norem

9.30-16.00 hod.

ZNALOSTNÍ NÁKUP A PRŮMYSL 4.0

Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Odborný garant:
www.znalostninakup.cz, Ing. František Němeček, MBA, tel. +420 606 720 440, e-mail: frnemecek@seznam.cz

Organizační zajištění: Prescom, s.r.o., Čechova 871, 665 01 Rosice, Ing. Pavel Stehlík, tel. +420 739 535 921, e-mail: stehlik@pres-com.cz
Vložné: 500 Kč bez DPH

Program:
Vyvíjej, inovuj, zlepšuj - jinak nepřežiješ (odborný panel Ing. František Němeček)
Digitalizace nákupu
Trendy Průmyslu 4.0 a nákup
Elektronizace nákupu
Diskutujte a zkuste si sami (panelové stoly s odborníky, ukázky)

10.00-14.00 hod.

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVY POVRCHU VE STROJÍRENSTVÍ A ENERGETICE

Místo konání: Administrativní budova, sál 102
Odborný garant: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6,
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., tel.: +420 602 341 597, e-mail: viktor.kreibich@fs.cvut.cz

Organizační zajištění: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6,
Ing. Jiří Kuchař, tel. +420 720 108 375, e-mail: jiri.kuchar@fs.cvut.cz

Program:
Progresivní technologie čištění povrchů
Čištění vnitřních povrchů chladičů a energetických zařízení
Nové poznatky v čištění povrchů ve strojírenství a energetice
Kontrola kvality a čistoty povrchu
Aktuální názvy přednášek a jména přednášejících na www.povrchari.cz

10.00-16.00 hod.

ROZVOJOVÝ DEN

Místo konání: Exportní dům,
volná plocha K

Program:
10.00 - 11.00 Angolský seminář s ČRA, Jan Korbel
11.00 - 12.00 Latinsko-americký seminář, Šárka Stegbauerová
12.00 - 13.10 Seminář ČRA - spolupráce s municipalitami, Robert Zeman
13.00 - 14.00 Seminář Kambodža, velvyslanec Marek Libřický, Jana Gašparíková (MZV ČR)
14.00 - 15.00 Seminář Balkán, Rostislav Jurka
15.00 - 16.00 Seminář ČRA - Rozvojové bankovní financování, Jan Kašpar

10.30-14.30 hod.

OPPIK - AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ EFEKTIVNÍHO NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI

Místo konání: Pavilon P, sál P3
Organizační zajištění: Agentura pro podnikání a inovace API, Žitná 18, 120 00 Praha 2, Lukáš Jiříček
e-mail: lukas.jiricek@agentura-api.org

Program:
Prezentace vyhlášených a připravovaných výzev programů OPPIK zaměřených na úspory energií, podporu energeticky efektivních budov, využití fotovoltaických systémů a dalších obnovitelných zdrojů energie či na podporu zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií
Možnost konzultace s odborníky na oblast podpory energetických projektů Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.
10.30-10.40 Úvodní slovo: Mgr. Renata Kořínková (API)
10.40-11.10 Nízkouhlíkové technologie: Mgr. Petr Lukeš (API)
11.10-11.30 Obnovitelné zdroje energie - Výzva III: Ing. Zdenek Hála (API)
11.30-11.50 Úspory energie - Výzva III: Ing. Zdenek Hála (API)
11.50-12.10 Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
- Výzva II: Ing. Zdenek Hála (API)
12.30-13.00 Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva I: Ing. Jana Bilková (MPO)
13.00-13.20 Úspory energie - zvýhodněné úvěry CMZRB: Ing. Mgr. Pavel Laube (MPO)
13.20-13.50 Nejčastější chyby v žádostech do programu PO3: Ing. Pavel Zdenek (MPO)
13.50-14.30 Závěrečná diskuze

14.00-14.20 hod.

MAXIMALIZUJTE POTENCIÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ POMOCÍ VIZUALIZACE V PROVOZU/HALE/DÍLNĚ

Místo konání: Pavilon A2, st. 42
Odborný garant: Vizuline s.r.o., Poděbradská 61a/261, 198 00 Praha 9, Dipl.-Wirtsch.-Ing. David Kovarik, tel. +420 604 217 036, +420 605 233 892, e-mail: info@vizuline.com

Organizační zajištění: Vizuline s.r.o., Poděbradská 61a/261, 198 00 Praha 9, Dipl.-Wirtsch.-Ing. David Kovarik, tel. +420 604 217 036, +420 605 233 892, e-mail: info@vizuline.com

Přednášející:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. David Kovarik, VIZULINE,
17 let zkušeností v automobilovém průmyslu na pozicích programového manažera a konzultanta

10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.

GABEN PACKAGING LIVE (DEN 4)

Místo konání: Pavilon Z
Odborný garant: EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz, Výstaviště 1 (KC),
647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o. (KC), Výstaviště, 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel.: +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

Program:
Prezentace technologií v praxi - roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení hraček pro dětské nemocnice
Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce

pátek 13. 10. 2017

8.00-13.15 hod.

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 2017 - KONTROLA BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

a nová ČSN na revize elektrické instalace

Místo konání: Pavilon P, sál P4, sekce c+d
Odborný garant: LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, Ing. Jiří Sluka, tel. +420 775 933 894, e-mail: seminare@lpe.cz
Organizační zajištění: LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, Ing. Jitka Hřebačková, tel.: +420 775 933 894, e-mail: seminare@lpelektro.cz, www.lpelektro.cz
Vložné: 1 050 Kč

Program:
revize elektrických rozvodů v průmyslu
nová ČSN EN 33 2000-6 ed. 2
kontroly elektrických částí strojních zařízení
Přednášející: Ing. Jiří Sluka, Ing. Leoš Koupý

9.00-16.00 hod.

MSV TOUR

Místo konání: Pavilon C, stánek 039
Organizační zajištění: Trade Media International s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, Lukáš Smelík, tel.: +420 777 793 393, e-mail: lukas.smelik@trademedia.cz
Registrace: www.msvtour.cz

Program:
organizované prohlídky vybraných vystavovatelů na tři klíčová témata - PRŮMYSL 4.0 / ROBOTIZACE / AUTOMATIZACE
komentované prohlídky vybraných vystavovatelů s krátkými přednáškami na aktuální témata
jedinečný způsob, jak si užít veletrh, aniž byste museli cokoliv plánovat nebo hledat
program sestavíme za vás, stačí se registrovat na stránkách tour, vybrat si trasu a v daný čas se dostavit ke stánku TMI číslo 039 v pavilonu C

10.00, 12.00 a 14.00 hod.

GABEN PACKAGING LIVE (DEN 5)

Místo konání: Pavilon Z
Odborný garant: EQUICom s.r.o. a odborní partneři viz www.packaginglive.cz, Výstaviště 1 (KC), 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel. +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz
Organizační zajištění: EQUICom s.r.o. (KC), Výstaviště, 647 00 Brno, Michaela Zachová, tel. +420 603 278 091, e-mail: zachova@equicom.cz

Program:
Prezentace technologií v praxi - roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení hraček pro dětské nemocnice
Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce