Moderní informační systém pro lakovací linky inSight, který zabezpečuje management veškerých potřebných průmyslových dat z výrobních procesů. To je novinka, kterou na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na svém stánku prezentuje společnost Surfin Technology.

"Software inSight tvoří tři základní sekce. První z nich obsahuje moduly pro správu uživatelských účtů, management produktů, historii výroby a v neposlední řadě také správu receptur. Tzv. inSight techControl představuje vizualizační software pro obsluhu konkrétního pracoviště výrobního procesu, umožňuje efektivně řídit výrobní vstupy a výstupy a součástí je i systém navěšování pomocí LED signalizace," představil software vedoucí oddělení technologií Petr Donabauer s tím, že třetí část se zaměřuje na zvyšování kvality a produktivity výrobního procesu, k čemuž slouží profesionální vizualizační software pro ovládání, konfiguraci a monitoring průmyslových technologií lakovacích linek včetně možnosti vzdáleného přístupu z libovolného zařízení.