Lesy ČR přijdou v příštích letech o stovky milionů až miliardy korun. Těžařské firmy ve velkém využily možnosti bez sankcí odstoupit od stávajících smluv se státním podnikem. Zrušily 76 procent zakázek na lesnické práce, těžbu dřeva a jeho prodej po celém Česku. Největší objem vypověděly firmy Petra, Progles nebo Uniles ze skupiny Agrofert.

Z celkem 127 smluv skončí na konci letošního roku 96 z nich. Původně měly vypršet ke konci let 2018 až 2021. Ministr zemědělství Marian Jurečka již dříve řekl, že trvání na stávajících smlouvách by mohlo v situaci, kdy je na trhu velké množství dříví z kalamit a padají jeho ceny, vážně ohrozit byznys těžařských firem i jejich zaměstnance. Ministerstvo i Lesy ČR tak vyhověly námitkám firem těžících dřevo.

Jak velký dopad to na hospodaření Lesů ČR bude mít, nechtěli ministr ani jejich šéf Daniel Szórád komentovat. Že půjde o hodně, ale napovídají čísla za letošní leden až srpen, kdy byl hrubý zisk podniku 3,78 miliardy korun.

Například bývalý lesní správce Lesů ČR Zdeněk Valný hovoří o nebezpečném precedentu: "Beztrestné a bezsankční rušení veřejných zakázek povede k drastickému propadu tržeb podniku a zdeformuje trh se dřevem."

Firmy nyní ve státních lesích pracují na základě pětiletých smluv, které jsou každý rok uzavírány na pětinu jejich území. V rámci zakázek nabízejí firmy ceny, za jaké práce odvedou a kolik Lesům ČR zaplatí za kubík vytěženého dřeva. Stávající smlouvy vznikaly v době, kdy byla situace na trhu stabilní, a nepočítaly s příchodem kalamity. "Pokračování v plnění smluv v době naprosto mimořádné tržní situace, na kterou dlouhodobá smlouva neumí reagovat, by vedlo k fatálnímu ohrožení většiny smluvních partnerů," říká Zdeněk Musil, výkonný ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.

Například u smrkového dřeva z nahodilých těžeb (suché, vyvrácené nebo nemocné stromy) klesly podle Szóráda meziročně ceny na 1100 až 1300 korun za metr krychlový z 1500 až 1800 korun.

Lesy ČR nyní budou vypisovat nové tendry, zda budou všechny pětileté, zatím nebylo rozhodnuto. Firmy v nových nabídkách už budou reflektovat špatnou situaci na trhu. Stejné to bylo v případě tendrů na roky 2018 až 2022, jejichž výsledky Lesy ČR zveřejnily v neděli. Nejúspěšnější v nich byla společnost Uniles, která podala nejlepší cenovou nabídku na deset z 52 soutěžených jednotek.

Za propad cen mohou kalamity nejen v Česku, ale i v okolních zemích. Jen v Bavorsku, Horním Rakousku, na Slovensku a v Polsku letos popadalo 16 milionů kubíků dřeva − zhruba stejně, kolik se ročně vytěží v celém Česku. Kůrovcem jsou pak nejvíce postiženy severní Morava a Slezsko. Situaci ještě zhoršila srpnová větrná kalamita. Ministerstvo zemědělství proto nařídilo zastavit úmyslné těžby smrku a borovice, zákaz by měl platit v listopadu a prosinci. V Lesích ČR toto opatření platí už od srpna.