Spočítali jsme, že na podnikatele dopadá ze strany státu 50 až 100 změn ročně.

Karel Havlíček
šéf Asociace malých a středních firem

V oblasti exportních trhů se snížila očekávání od Severní Ameriky, zřejmě v důsledku protekcionistických signálů vysílaných administrativou USA. Roste zájem o obnovení spolupráce se zeměmi bývalého SSSR.

Pavel Krista
analytik společnosti GfK Czech zaměřené na výzkum trhu

 

Když se mi v Německu rozbila vývěva, došel jsem si do sklepa pro novou. V Česku musím zastavit výzkum a vyhlásit výběrové řízení.

Michal Fárník
fyzik z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR