Memorandum právníků

Nejvyšší představitelé soudců, notářů, státních zástupců, exekutorů a podnikových právníků podepsali memorandum o spolupráci v rámci "neutrálního fóra". V dokumentu se zavázali dodržovat etická pravidla a rozvíjet vzájemné vztahy, třeba pomocí společných kulatých stolů. Memorandum připravila Jednota českých právníků pod vedením předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a Martina Foukala, předsedy pražského sdružení Jednoty.

Personální novinky

◼ Deloitte povýšil do pozice ředitele Jana Procházku, vedoucího týmu bankovnictví a financí advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Procházka se zaměřuje na projekty korporátní restrukturalizace a poradenství bankám i pojišťovnám v oblasti regulatorních požadavků.