Nejzávažnější ambivalence a kontroverze současného světa způsobuje dlouhodobá nesymetrická distribuce bohatství na zeměkouli. Stále se rozevírající nůžky příjmové polarity mezi jednotlivci i celými ekonomikami do značné míry zpochybňují samotný demokratický společenský model, radikalizují chování části obyvatel chudých ekonomik, narušují i do nedávné doby jednoznačný globalizační trend.

Podstata problému tudíž spadá do sféry ekonomie. Při absenci adekvátních doporučení ekonomické teorie pro řešení tohoto subtilního problému se vládnoucí byrokratické aparáty snaží o prosazení vyšší míry zasahování státní administrativy do života společnosti. Do arzenálu politiků se vracejí ideje soběstačnosti, nejvíce je to patrné na postojích prezidenta Spojených států.