Až tři čtvrtiny případů ztráty či odcizení důležitých firemních dat (databází klientů, neveřejných ceníků a dalších interních dokumentů) mají na svědomí sami zaměstnanci. Ve výsledku ani tolik nezáleží, jestli svého zaměstnavatele poškodili jen z nedbalosti, nebo úmyslně. Vynesení interních dat uškodí dobrému jménu společnosti a jejich ztráta může způsobit problémy při dalším fungování podniku.

Neoprávněné nakládání s firemními daty je přitom bohužel časté i v českých společnostech, jak potvrzuje Vít Krčmář, jednatel firmy Promoteri.eu: "Zatím se sice nestalo nic významného, co by stálo za trestní oznámení, ale kopírování dokumentů a našich vzorů jsme bohužel již opakovaně zaznamenali."