Prezident ČR podepsal novelu stavebního zákona, na kterou většina dlouho čekala. Zdá se, že by se od 1. ledna příštího roku mohla stavební řízení podstatně zjednodušit a především zrychlit.

Ekologové a občanské iniciativy sice nejsou nadšeni z toho, že jim ubude možností, kdy mohli stavební řízení ovlivnit, většina stavebníků a především uživatelů dopravních staveb, případně lidí žijících v dopravně nepříznivých oblastech a v místech dlouhodobých objížděk je ale spíše toho názoru, že se dosavadní řízení většinou až nesmyslně protahovala a zdržovala. V případě velkých veřejných staveb asi nebude nikdy existovat řešení optimální ze všech úhlů pohledu, v případě staveb a rekonstrukcí rodinných domů však pozitiva změn podle většiny zainteresovaných převáží nad negativy.

Představa, že vyřizování administrativy kolem stavby či rekonstrukce nebude připomínat pohádku O kohoutkovi a slepičce, je vskutku lákavá. Papírování a běhání po úřadech, které v současnosti zabere i několikanásobně delší dobu než celá stavba včetně přípravy projektové dokumentace, se snad opravdu výrazně zkrátí a někde i téměř vymizí.

2,7 %

Predikovaný meziroční růst stavební produkce dosahuje téměř tří procent.

Otázkou však je, zda budou i úředníci na stavebních úřadech poučeni o změnách natolik, aby se očekávaná pozitiva viditelně projevila už se startem nového roku. Otázkou je také to, zda budou úřady v jednotlivých oblastech jednotné ve výkladech. Doposud totiž bohužel platilo, že podklady, které pro vydání stavebního povolení kvalitativně stačily v jednom regionu, nemusely vůbec projít v regionu jiném.

Doufejme, že i tyto rozdíly s novým rokem vymizí a že stavebníci budou změny oceňovat i s odstupem času. Pokud totiž nebudou úřady klást stavebníkům nesmyslné překážky, dá se předpokládat, že by stavební sektor mohl posílit, a to by se jistě pozitivně odrazilo i na celkových hospodářských výsledcích České republiky.