Jaké je hlavní poslání Svazu výrobců asfaltových pásů?

SVAP se zaměřuje na to, aby si konečný spotřebitel či prováděcí firma dokázali vybrat kvalitní variantu asfaltového pásu.

Činnost svazu, dříve Sdružení výrobců hydroizolačních pásů, se vlivem změn v legislativě postupně vyvíjela a na čas byla i utlumena. V poslední době se však rozjela s vervou, která vedla až k vytvoření české technické normy. Jde o standardy určující minimální parametry, které musí asfaltové pásy splňovat pro daný účel užití.