Historické roubené stavby jsou neodmyslitelnou součástí našich horských a podhorských oblastí. Vaše společnost však nabízí výstavbu roubenek i v dnešní době. V čem se vaše moderní stavby od těch historických liší, a co mají naopak společného?

Ve své podstatě stále používáme technologii prověřenou stovkami let. Moderní technologie nám však umožňují dělat roubenky mnohem rychleji, s vyšší přesností a lépe je možné je přizpůsobit standardům odpovídajícím současným potřebám bydlení.

Můžete to upřesnit?

Stavební konstrukce je v zásadě stejná, používáme tradiční zámek, klasické roubení. V Česku se v poslední době objevuje velké množství srubů s křížovými spoji. My tomu říkáme pseudofinské chaty, protože křížené spoje jsou typické spíše pro Skandinávii nebo východní Evropu. V Česku se takový způsob stavění neuplatňoval. U nás se uplatňovaly klasické rybinové spoje, a ty využíváme i my. Na tom není třeba nic měnit a díky těmto spojům může stavba z venku vypadat prakticky stejně jako historická roubenka.

Netvoříme repliky, ale snažíme se dodržovat charakteristické prvky daného kraje. Nicméně naší technologií lze postavit i velmi moderní stavby, třeba i s plochou střechou. Pro nás je důležité především to, že zákazník požaduje roubenou konstrukci a masivní dřevo.

Nebráníme klientům, aby uplatňovali modernější prvky typu prosklené stěny, nicméně pokud na jejich straně je vůle, snažíme se je navést k respektování typických prvků staveb daného kraje a prosklené stěny mezi ně nepatří.

Máme zpracovanou typologii roubených staveb vhodných pro jednotlivé regiony v Česku a snažíme se vést zákazníky k tomu, aby regionální architektonické zvyklosti respektovali.

A v čem je tedy váš postup modernější a proč?

Používáme CNC stroje, nepoužíváme klasické rostlé řezivo.

Materiál, který používáme, již není klasickým rostlým dřevem ve smyslu tesaného trámu z jednoho kusu kmene pokáceného v lese. My využíváme vysušené lamelové dřevo. Výhodou čtyřcentimetrových lamel je, že je možné je poměrně snadno a kvalitně vysušit a hranoly z nich vytvořené jsou potom velice stabilní a rozměrově stálé.

Milan Srb, produktový manažer, Stavebniny DEK
Foto: Shutterstock, výrobci a archiv redakce

Původní postup stavby spočíval v tom, že se pokácely stromy, otesaly v trámy a následně se po svázání roubené konstrukce čekalo, než dřevo přemrzlo a přirozeně vyschlo. Jednalo se o proces, který trval minimálně rok, a i následně se muselo počítat se sesycháním a sesedáním stěn domu.

Tohle my umíme přeskočit. Pracujeme s kvalitně prosušenými hranoly, u kterých k sesychání stavby již nedochází. Tím pádem lze naše hranoly používat i ke stavbě poloroubenek, více vyhovujících požadavkům moderního bydlení, tedy se sociálním zařízením, koupelnou a kuchyní ve zděné části, a obytným prostorem poskytujícím výhody dřeva v části obytné. S naší technologií, tedy s využitím vysušeného lamelového dřeva, se problém dilatace mezi cihlou a dřevem snižuje řádově na několik milimetrů, zatímco s původními postupy bylo třeba počítat s dilatacemi kolem 15 centimetrů i více. Poloroubenku pak není problém opatřit ani energetickými štítky.

U plných roubenek s energetickými štítky problémy jsou?

Izolovanou roubenku lze vyrobit sendvičovým způsobem, kdy stěnu tvoří dřevo-izolace-dřevo, ale většina lidí spíše věří standardnímu masivnímu hranolu, který si ve vztahu k energetickým normám moc dobře neobstojí, i když v praxi je tomu spíše naopak. Současné normy zkrátka nejsou tvořeny na stavby masivní dřevěné konstrukce. Energetický štítek se tak snadněji získává na poloroubenou stavbu, která se posuzuje jako celek.

Novinkou je, že jsme schopni vysušené hranoly při opracování opatřit perem a drážkou, takže hranoly pak do sebe zapadnou, což zlepšuje stavebně fyzikální vlastnosti, a především se zvyšuje neprůvzdušnost stěny, tedy izolační vlastnosti bez potřeby vymazávání spár. Nicméně vždy záleží na klientovi.

Kupříkladu náš výrobní závod se nachází v Orlických horách, pro které jsou typické právě poloroubenky, a všichni tam trvají na tom, že hranoly budou odsazené od sebe mezerou. To sice není z tepelně technického pohledu ideální, ale respektuje to místní historickou zvyklost.

Roubenku je možné dodat včetně krovů a dalších dřevěných částí.
Foto: Shutterstock, výrobci a archiv redakce

Používá se v případě volby pera a drážky ještě nějaké těsnění spár?

Používají se tam takzvané paměťové pásky, které se aplikují čistě mezi pera a drážky, takže nejsou vidět. Hranoly mohou být opracované tak, aby po sesazení vytvořily i zcela hladkou stěnu. Je však samozřejmě možné je opracovat i tak, aby stěna byla plastická jako u starých staveb.

Jak řešíte rozvody uvnitř roubenky? Ve starých chalupách se přidávaly dodatečně, a bylo je tak nutné vést viditelně po stěnách či stropech.

To my umíme vyřešit velmi elegantně už při opracování dřeva, kdy vytvoříme cesty pro rozvody tak, že veškeré kabeláže mohou být vedené uvnitř hranolů. Kabely nemusí být nikde vidět a zásuvky i vypínače jsou potom osazeny přímo na pohledových trámech.

Předpokládám, že na stavbě se s připraveným materiálem pracuje víceméně jako se stavebnicí a na místě není už potřeba nic upravovat.

Přesně tak. Je to v podstatě tak, že máme připravené lamelové řezivo, v nějakém větším profilu, třeba 28 cm, s pomocí CNC stroje opracujeme jednotlivé prvky tak, aby do sebe zapadaly a společně vytvořily celek podle projektové dokumentace. Přesnost opracování je počítána řádově v milimetrech, což lze pro stavební účely považovat za poměrně solidní přesnost. Zatímco klasické tesařské práce na roubence se počítaly řádově v měsících, my jsme schopni jednotlivé díly na klasickou stavbu opracovat zhruba za tři dny.

Na stavbu dovezeme opracované stavební prvky včetně kladečského plánu, podle kterého lze postupovat kladením očíslovaných prvků až po kompletní sestavení.

Neměli bychom však vzbuzovat dojem, že si takovou jak říkáte stavebnici postaví každý sám. Montáž vyžaduje odbornou zkušenou firmu, která má odzkoušené postupy a umí pracovat s tolerancemi jednotlivých prvků.

Spolupracujeme s řadou realizačních firem, které pak můžeme v jednotlivých regionech doporučit. Každá s nich má trochu jinou technologii výstavby. Každá má v něčem specifické řešení, které používá.

My jsme samozřejmě schopni dodat stavbu i včetně krovů a dalších dřevěných konstrukcí, které lze dělat i z rostlého dřeva, tady už záleží na tom, co kdo upřednostňuje. Někteří zákazníci považují popraskání struktury dřeva při sesychání za výhodu, jiní naopak vyžadují kvalitně proschlé dřevo bez prasklinek a nerovností. Běžně používáme smrkové dřevo, ale jsme schopni se i v tomto přizpůsobit požadavkům zákazníka. Smrkové dřevo je zde ale tradičním materiálem a odolává mnoho let. Pokud je roubenka správně udělaná a nedochází k zavlhnutí stavby, odolnost dřeva se pohybuje v řádech stovek let.

Hodně zmiňujete individuální přístup. Máte však i nějaké typizované stavby, třeba abyste zákazníkům ulehčili volbu typického řešení stavby pro daný region?

My se snažíme jít spíše cestou individuálního přístupu. Naší výhodou je, že nejsme pouhým výrobcem, ale umíme zajistit komplexní servis.

Umíme klienta v podstatě provést stavbou od začátku do konce, tedy od architektonického návrhu, kde jsme schopni na základě jeho požadavků, našich zkušeností a znalostí architektury regionu doporučit, jak by daná konkrétní stavba měla vypadat. Umíme mu zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Umíme zařídit vypracování projektu a následně vytvoříme 3D model stavby, aby si ho zákazník mohl prohlédnout, posoudit a případně domluvit možné úpravy. Dořešíme i veškeré konstrukční detaily důležité pro fungování stavby. Na základě odsouhlasených dat pak vyrobíme jednotlivé prvky a následně i v daném regionu doporučíme firmu pro vlastní výstavbu. Zkrátka umíme zájemce provést celou realizací tak, aby nemusel mít obavy ze stavby ani z následné funkčnosti. V tom je naše přidaná hodnota.

Podrobnější informace najdou čtenáři na stránkách www.dekwood.cz.