V minulých týdnech premiér oznámil, že chce být v rychlém jádru integrující se EU. Informace přišla celkem z čistého nebe a moc neodpovídá faktickým činům či rétorice této vlády.

A co teprve pana prezidenta. Ten sice na počátku svého mandátu nad Hradem evropskou vlajku vyvěsil, tím však jako by se jeho nadšení pro EU vyčerpalo. S tokem času se člověku nechtěně vtírá pocit, že kdyby bylo na prezidentovi a jeho mužích, vyvěsili by dnes nad Hradem mnohem raději úplně jiné vlajky a moto "pravda vítězí" nahradili sloganem jiným.