Dálnice lemují stovky billboardů se státní vlajkou České republiky. Nejde ale o projev nacionalismu, nýbrž o protest majitelů billboardů proti jejich plošné likvidaci. Ty mají z okolí dálnic a silnic první třídy zmizet do 1. září.

Vlajky na billboardy umístil Svaz pro venkovní reklamu. Jeho prezident Marek Pavlas tvrdí, že zákon, který billboardy u dálnic zakázal, je nejen zbytečný, nepraktický, a v některých svých ustanoveních dokonce nesmyslný, ale především jeho přijetí odporuje Ústavě České republiky.

"Postup státu, jenž na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním," uvedl Pavlas. Dodal, že vyvlastnění soukromého majetku připouští ústava jen ve veřejném zájmu a za náhradu.

Zákon však začne platit i navzdory této kampani. Snahy na poslední chvíli zvrátit znění zákona o pozemních komunikacích považuje ministr dopravy Dan Ťok za úsměvné. "Zákony přece platí pro všechny, i pro firmy provozující billboardy. Když respektují symboly, měly by respektovat i zákon. My se jím rozhodně řídit budeme," komentoval situaci ministr.

Odškodnění pro provozovatele billboardů je podle aktivisty Vojtěcha Razimy nepravděpodobné. "Stát jim nezakázal billboardy ze dne na den, měli na jejich přesunutí pět let. Zároveň se jim investice, které do billboardů vložili, už stonásobně vrátily. S arbitráží nemají velkou šanci na úspěch," uvedl.

Reklamní společnosti měly čas od roku 2012, aby posunuly své poutače za hranici 250 metrů od silnice. U českých dálnic je 875 billboardů, které budou muset majitelé do pátku odstranit. Ředitelství silnic a dálnic první zářijový den billboardy překryje a následně odstraní. Náklady na likvidaci budou správci silnic vymáhat po majiteli.